Dr. sc. Snježana Veselica-Majhut, izv. prof.

Biografija

2021.
izvanredna profesorica na Odsjeku za anglistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2015. docent na Odsjeku za anglistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2012. doktorat iz znanosti o prevođenju, Sveučilište Rovira i Virgili u Tarragoni, Španjolska
2009. magisterij iz znanosti o prevođenju, Sveučilište Rovira i Virgili u Tarragoni, Španjolska
2005. viši lektor na Odsjeku za anglistiku, Filozofski fakultet
2000. magisterij iz Britanskih kulturalnih studija, Sveučilište Strathclyde, UK
1997. lektor na Odsjeku za anglistiku, Filozofski fakultet
1988. diploma iz engleskog jezika i filozofije,  Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Područja istraživanja
Analiza diskursa, znanost o prevođenju, suodnos jezika i kulture

Preddiplomski kolegiji
Suvremeni engleski jezik 3
Analiza engleskih tekstova

Diplomski kolegiji
Prevođenje znanstvenih tekstova
Političke i pravne institucije u hrvatskom i anglofonim društvima

Članstva
Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku
Hrvatsko društvo za anglističke studije

Odabrana bibliografija
° Syntax Workbook for Students of English. Zagreb:FFPress.2007.
° „Shoppingholičarka ili zaposlena žena“. Jezik i identiteti. urednica:Jagoda Granić. Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku. 2007. 681-688
° „Textual Analysis of Večernji List Front Page Headlines“. Studia Anglica et Romanica Zagrabiensia. No. 50. (2006):3-23 http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=1575
° „Intertekstualnost u novinskim naslovima“. Jezik i mediji: Jedan jezik: više svjetova. urednica: Jagoda Granić. Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku. 2006. 753-760
° „A Textual Analysis of the Embargo Column“.  Studia Anglica et Romanica Zagrabiensia. VOL. XLVII-XLVIII (2002):537-551