dr. sc. Ivana Bašić, viši lektor

Biografija

2017. doktorirala na PDS-u Lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu temom
„Glagoli izvješćivanja kao nositelji dokaznosti u tekstovima znanstvenih radova na engleskome i hrvatskome jeziku“, pod mentorstvom prof.dr.sc. Milene Žic Fuchs
2008. izabrana u zvanje višeg lektora
2004. izabrana u zvanje i na radno mjesto lektora na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
2001.-2004. vanjski suradnik lektor na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
2002.-2005. vanjski suradnik predavač na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa u Zagrebu
2000.-2004. profesor engleskog na Školi za primijenjenu umjetnost i dizajn u Zagrebu
1999. diplomirala engleski i hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Područja istraživanja

– analiza diskursa, znanstveni diskurs

– znanost o prevođenju

 

Preddiplomski kolegiji

Suvremeni engleski jezik 1, 2 i 3

Analiza engleskih tekstova

Kulture SAD-a i Velike Britanije

 

Diplomski kolegiji

Idiomatika I stilistika hrvatskog jezika

Prevođenje znanstvenih tekstova

 

Ostalo

– ispitivačica za Cambridge ESOL ispite (FCE, CAE, CPE)

– članica stručne radne skupine za izradu testova državne mature za predmet Engleski jezik

–  suosnivačica strukovne udruge Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora, predsjedica od 2018. do 2020.

– voditeljica Zagrebačkog goranka Hrvatskog društvo za primijenjenu lingvistiku

Odabrana bibliografija

ZNANSTVENA MONOGRAFIJA

  • Bašić, Ivana. (2020). Dokazivanje odnos prema znanju u jeziku znanosti. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.

IZVORNI ZNANSTVENI RADOVI

SVEUČILIŠNI PRIRUČNICI

  • Veselica-Majhut, S., Bašić, I., Zubak, M. (2007) Syntax workbook for university students of English, sveučilišni priručnik. Zagreb: FF press.
  • Bašić, I. i Zubak Pivarski, M. (2013) A Reader for Contemporary English Language 1 and 2, sveučilišni priručnik. Zagreb: FF press.
  • Bašić, I., Majerović, M. i Zubak Pivarski, M. (2016) Grammar Workbook for Contemporary English Language 1, sveučilišni priručnik. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
  • Bašić, I., Majerović, M. i Zubak Pivarski, M. (2018) Grammar Workbook for Contemporary English Language 2, sveučilišni priručnik. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.

Puna bibliografija:

https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/34351