dr. sc. Ivana Bašić, viši lektor

Biografija

2017. doktorirala na PDS-u Lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu temom
„Glagoli izvješćivanja kao nositelji dokaznosti u tekstovima znanstvenih radova na engleskome i hrvatskome jeziku“, pod mentorstvom prof.dr.sc. Milene Žic Fuchs
2008. izabrana u zvanje višeg lektora
2004. izabrana u zvanje i na radno mjesto lektora na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
2001.-2004. vanjski suradnik lektor na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
2002.-2005. vanjski suradnik predavač na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa u Zagrebu
2000.-2004. profesor engleskog na Školi za primijenjenu umjetnost i dizajn u Zagrebu
1999. diplomirala engleski i hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Područja istraživanja

– analiza diskursa

– primjena lingvističkih teorija u podučavanju jezika

 

Preddiplomski kolegiji

Suvremeni engleski jezik 1, 2 i 3

Analiza engleskih tekstova

Kulture SAD-a i Velike Britanije

Diplomski kolegiji
Idiomatika i stilistika hrvatskoga književnog jezika

Ostalo

– ispitivačica za Cambridge ESOL ispite (FCE, CAE, CPE)

– članica stručne radne skupine za izradu testova državne mature za predmet Engleski jezik

Odabrana bibliografija

IZVORNI ZNANSTVENI RADOVI

  • Bašić, I. i Zubak, M. (2004) „The Use and Perception of Weak Forms“; Strani jezici 33
  • Bašić, I. i Majerović, M. (2013) „“It happened“ rather than „it was happening“ – problems in conceptualizing the core meanings of the progressive aspect in English“, u: Peti-Stantić, A., Stanojević, M.-M. (ur.) Jezik kao informacija, 223-238, Zagreb: Srednja Europa.
  • Veselica-Majhut, S. i Bašić, I. (2013) „From foot to meter: Rendering of culture specific items in popular fiction translations from English to Croatian“, u: Peti-Stantić, A., Stanojević, M.-M. i Antunović, G. (ur.) Language Varieties between Norms and Attitudes. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.
  • Bašić, I. i Veselica-Majhut, S. (2017) „Explicit Author Reference in Research Articles in Linguistics in English and Croatian“, u: Cergol Kovačević, K. i Udier, S.L. (ur.) Applied Linguistics Research and Methodology, 271-286. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.

SVEUČILIŠNI PRIRUČNICI

  • Veselica-Majhut, S., Bašić, I., Zubak, M.  (2007) Syntax workbook for university students of English, sveučilišni priručnik. Zagreb: FF press.
  • Bašić, I. i Zubak Pivarski, M. (2013) A Reader for Contemporary English Language 1 and 2, sveučilišni priručnik. Zagreb: FF press.
  • Bašić, I., Majerović, M. i Zubak Pivarski, M. (2016) Grammar Workbook for Contemporary English Language 1, sveučilišni priručnik. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
  • Bašić, I., Majerović, M. i Zubak Pivarski, M. (2018) Grammar Workbook for Contemporary English Language 2, sveučilišni priručnik. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.