Home » web stranice članova odsjeka » dr. sc. Nataša Pavlović, red. prof.

dr. sc. Nataša Pavlović, red. prof.

Biografija

2022. redoviti profesor na Odsjeku za anglistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2016. izvanredni profesor na Odsjeku za anglistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2010. docent na Odsjeku za anglistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2007. doktorat iz znanosti o prevođenju, Sveučilište Rovira i Virgili u Tarragoni (Španjolska)
2005. magisterij iz znanosti o prevođenju, Sveučilište Rovira i Virgili
2000. viši lektor na Odsjeku za anglistiku, Filozofski fakultet
2000. magisterij iz lingvistike, Filozofski fakultet
1996. lektor na Odsjeku za anglistiku, Filozofski fakultet
1990. diploma iz engleskog i španjolskog jezika i književnosti, Filozofski fakultet

Područja istraživanja
znanost o prevođenju – istraživanja prijevodnih procesa, nove tehnologije u prevođenju i istraživanju prevođenja, metodologija znanstvenog istraživanja, obrazovanje prevoditelja

Diplomski kolegiji
Teorija prevođenja
EU i međunarodne organizacije
Prevođenje znanstvenih tekstova
Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija
Redaktura i procjena strojnih prijevoda

Projekti
COST akcija CA19102 – Language in the human-machine era (2020.-), članica upravnog odbora

Proučavanje i poučavanje primjene novih tehnologija u prevođenju
(2018.-2019.)

Ostale uloge
Urednica, The Interpreter and Translator Trainer (Routledge, Q1)

Članstva
European Society for Translation Studies (EST)
TREC – Thematic network on empirical and experimental research in translation
Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL)
Hrvatsko društvo za anglističke studije (HDAS)

Bibliografija
Recentni radovi

Pavlović, N. 2015. Uvod u teorije prevođenja. Zagreb: Leykam international.

Pavlović, N. 2016. “Stocktaking and prospects: Five years of the translation track in the University of Zagreb’s Department of English.” U: Zovko Dinković, I. i Mihaljević Djigunović, J. (ur.) English Studies from Archives to Prospects 2 – Linguistics and Applied Linguistics. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 165-181.

Pavlović, N. 2017. “Strojno i konvencionalno prevođenje s engleskoga na hrvatski: usporedba pogrešaka”. U: Stolac, D. i Vlastelić, A. (ur.), Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja. Zagreb: Srednja Europa i HDPL. 279-295.

Antunović, G. i Pavlović, N. 2019. “Redaktura strojnih prijevoda – sve važniji prevoditeljski zadatak”. U: Matešić, M. i Vlastelić, A. (ed.). Jezik i um. Zagreb: Srednja Europa i HDPL. 147-167.

Pavlović, N. 2019. “Translation into one’s second or B language”. U: Hlavac, J. i Veselica Majhut, S. (ur.). Translating from Croatian into English: A Handbook with Annotated Translations. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. 13-26.

Pavlović, N. 2019. “Translating news reports”. U: Hlavac, J. i Veselica Majhut, S. (ur.). Translating from Croatian into English: A Handbook with Annotated Translations. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. 51-68.

Pavlović, N. 2019. “Translating medical research articles”. U: Hlavac, J. i Veselica Majhut, S. (ur.). Translating from Croatian into English: A Handbook with Annotated Translations. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. 133-153.

Pavlović, N. 2019. “Osnove engleske gramatike” U: Bujas, Ž. Novi englesko-hrvatski rječnik. Zagreb: Nakladni zavod Globus. 1866-1886. ISBN: 978-953-167-278-8

Šoštarić, M., Pavlović, N. i Boltužić, F. 2019. “Domain Adaptation for Machine Translation Involving a Low-Resource Language: Google AutoML vs. from-scratch NMT Systems ” U: Esteves-Ferreira, J., Macan, J.M., Mitkov, R. i Stefanov, O.M. (ur.) Translating and the Computer 41. Geneva: Editions Tradulex. 113-124.

Pavlović, N. i Antunović, G. 2019. “A desirable profile of translation teacher: perceptions and needs in the Croatian context”. InTRAlinea.

Pavlović, N. i Stanojević, M.M. 2020. Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja. Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – FFpress.

Bogusława Whyatt i Nataša Pavlović 2021. “Translating languages of low diffusion: current and future avenues”. The Interpreter and Translator Trainer, DOI: 10.1080/1750399X.2021.1917172

 

Opširnija bibiliografija:
Hrvatska znanstvena bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=283993

ResearchGate
https://www.researchgate.net/profile/Natasa_Pavlovic6

Google znalac:
https://scholar.google.hr/citations?user=TTggWucAAAAJ&hl=en&oi=ao