dr. sc. Nataša Pavlović, izv. prof.

 

Biografija

2016. izvanredni profesor na Odsjeku za anglistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2010. docent na Odsjeku za anglistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2007. doktorat iz znanosti o prevođenju, Sveučilište Rovira i Virgili u Tarragoni (Španjolska)
2005. magisterij iz znanosti o prevođenju, Sveučilište Rovira i Virgili
2000. viši lektor na Odsjeku za anglistiku, Filozofski fakultet
2000. magisterij iz lingvistike, Filozofski fakultet
1996. lektor na Odsjeku za anglistiku, Filozofski fakultet
1990. diploma iz engleskog i španjolskog jezika i književnosti, Filozofski fakultet

Područja istraživanja
znanost o prevođenju – istraživanja prijevodnih procesa, nove tehnologije u prevođenju i istraživanju prevođenja, metodologija znanstvenog istraživanja, obrazovanje prevoditelja

Diplomski kolegiji
Teorija prevođenja
EU i međunarodne organizacije
Prevođenje znanstvenih tekstova
Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija
Redaktura i procjena strojnih prijevoda

Projekti
Proučavanje i poučavanje primjene novih tehnologija u prevođenju
  (https://sites.google.com/view/meditran/home)
OPTIMALE 
EDUQUALITY

Članstva
European Society for Translation Studies (EST)
TREC – Thematic network on empirical and experimental research in translation
Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL)
Hrvatsko društvo za anglističke studije (HDAS)
Povjerenstvo za studente s invaliditetom Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Bibliografija
Recentni radovi
° Pavlović, Nataša. 2010. “What were they thinking?! Students’ decision making in L1 and L2 translation processes”. Hermes, Journal of Language and Communication Studies 44: 63-87.
° Antunović, Goranka & Pavlović, Nataša. 2011. “Moving on, moving back or changing it here and now. Self-revision in student translation processes from L2 and L3“. Across Languages and Cultures 12(2): 213-234.
° Antunović, Goranka & Pavlović, Nataša 2012. „Dinamika otklona od izvornika tijekom izrade prijevoda“. U: Pon, Leonard, Karabalić, Vladimir i Cimer, Sanja (ur.). Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici. HDPL: Osijek. 199-214.
° Pavlović, Nataša & Antunović, Goranka. 2013. „The effect of interpreting experience on distance dynamics: Testing the literal translation hypothesis“. Translation and Interpreting Studies 8(2): 233-252.
° Pavlović, Nataša. 2015. Uvod u teorije prevođenja. Zagreb: Leykam international.
° Pavlović, Nataša. 2016. „Stocktaking and prospects: Five years of the translation track in the University of Zagreb’s Department of English.“ U: Zovko Dinković, Irena i Mihaljević Djigunović,  Jelena (ur.) English Studies from Archives to Prospects 2 – Linguistics and Applied Linguistics. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 165-181.
° Pavlović, Nataša. 2017. „Strojno i konvencionalno prevođenje s engleskoga na hrvatski: usporedba pogrešaka“. U: Stolac, Diana i Vlastelić, Anastazija (ur.), Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja. Zagreb: Srednja Europa i HDPL. 279-295.
° Antunović, G. i Pavlović, N. 2019. „Redaktura strojnih prijevoda – sve važniji prevoditeljski zadatak“. U: Matešić, M. i Vlastelić, A. (ur.). Jezik i um. Zagreb: Srednja Europa i HDPL. 147-167.
° Pavlović, N. (2019). „Translation into one’s second or B language“. U: Hlavac, J. i Veselica Majhut, S. (ur.). Translating from Croatian into English: A Handbook with Annotated Translations. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. 13-26.
° Pavlović, N. (2019). „Translating news reports“. U: Hlavac, J. i Veselica Majhut, S. (ur.). Translating from Croatian into English: A Handbook with Annotated Translations. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. 51-68.
° Pavlović, N. (2019). „Translating medical research articles“. U: Hlavac, J. i Veselica Majhut, S. (ur.). Translating from Croatian into English: A Handbook with Annotated Translations. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. 133-153.

Opširnija bibiliografija:
Hrvatska znanstvena bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=283993

Profil na Google znalcu:
https://scholar.google.hr/citations?user=TTggWucAAAAJ&hl=en&oi=ao