dr. sc. Irena Zovko Dinković, red. prof.

Biografija

2021. redovita profesorica na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
2020. suradnica na projektu Hrvatske zaklade za znanost SARGADASintaktička i semantička analiza dopuna i dodataka u hrvatskom jeziku
2016. osmislila i organizirala radionicu o negaciji u sklopu međunarodne konferencije Europskog društva za anglističke studije (ESSE) u Galwayju, Republika Irska (s prof. Gašperom Ilcom)
2014. izvanredna profesorica na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
2009. docentica na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
2007. doktorirala na Poslijediplomskom doktorskom studiju Lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (doktorski rad Negacija u engleskom i hrvatskom jeziku) 
2007. suradnica na znanstvenom projektu MZO-a Teorijska kognitivno lingvistička istraživanja hrvatskoga i drugih jezika 
2003. asistentica na Katedri za engleski jezik Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
2002. suradnica na znanstvenom projektu MZO-a Kognitivno  lingvistička istraživanja hrvatskoga i engleskoga jezika
2001. obranila kvalifikacijski rad (Semantičko-sintaktički odnosi u rečenicama s dvostruko prijelaznim glagolima u engleskom jeziku)
1999. usavršavala se na LSA Linguistic Institute na Sveučilištu Illinois, SAD
1998. pohađala ciklus predavanja i radionica Vilem Mathesius Lecture Series u Pragu, Republika Češka
1997. suradnica na znanstvenom projektu MZO-a Semantička polja i sintaksa
1996. diplomirala na studiju engleskog jezika i književnosti te francuskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
1996. znanstvena novakinja na Katedri za engleski jezik Odsjeka za anglistiku      Filozofskog    fakulteta u Zagrebu
1995. stipendistica Vlade Republike Francuske za usavršavanje na Centre International d’Etudes de Langues u Strasbourgu, Francuska

Područja istraživanja

Usporedna analiza sintakse engleskoga i drugih jezika, osobito negacije; semantički i pragmatički vidovi jezika te suodnos jezika, uma i kulture.

Preddiplomski kolegiji
Sintaksa engleskog jezika – rečenica

Diplomski kolegiji
Psiholingvistika
Sintaktičke teorije

Ostale funkcije i članstva

  • pročelnica Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu (2013. – 2017.)
  • zamjenica pročelnice Odsjeka za anglistiku (2011. – 2013.)
  • članica Povjerenstva za upravljanje kvalitetom nastave na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (2011. – 2013.)
  • predsjednica Povjerenstva za stegovnu odgovornost studenata Filozofskoga fakulteta u Zagrebu (2015. – 2017.)
  • članica Povjerenstva za stegovnu odgovornost studenata Filozofskoga fakulteta u Zagrebu (2008. – 2010.)

Organizacija skupova

  • članica organizacijskog odbora konferencije Hrvatskog društva za anglističke studije Migrations, Zadar, 2016. god.
  • članica programskog odbora međunarodne znanstvene konferencije Učiteljskoga fakulteta u Zagrebu Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja, Zagreb, 2015. god.
  • predsjednica organizacijskog odbora i članica programskog odbora konferencije Odsjeka za anglistiku English Studies as Archive and as Prospecting: 80 Years of English Studies in Zagreb, Zagreb, 2014. god.
  • tajnica međunarodne konferencije Cognitive Syntax and Semantics Courses and Conference: New Theoretical Perspectives on Syntax and Semantics in Cognitive Science, Dubrovnik, 2000. god.

Rad u časopisu

Od 1996. do 2000. godine tajnica uglednog hrvatskog znanstvenog časopisa Suvremena lingvistika, a od 2015. godine njegova izvršna urednica.

Odabrana bibliografija

Knjige

Zovko Dinković, Irena (2021). O dvostrukoj negaciji i niječnome slaganju. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada

Zovko Dinković, Irena i Jelena Mihaljević Djigunović (ur.) (2016). English Studies from Archives to Prospects: Volume 2 – Linguistics and Applied Linguistics, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing (urednička knjiga)

Zovko Dinković, Irena (2013). Negacija u jeziku: kontrastivna analiza negacije u engleskome i hrvatskome jeziku. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada

Poglavlja u knjizi

Zovko Dinković, Irena (2015). Ekspletivna negacija u hrvatskome, Dimenzije značenja, Belaj, Branimir (ur.), Zagreb: Zagrebačka slavistička škola, str. 323–336

Zovko Dinković, Irena (2010). Određivanje izravnih objekata u hrvatskome: dva objekta u akuzativu, Hrvatski sintaktički dani: sintaksa padeža, (ur.) Birtić, Matea i Dunja Brozović Rončević, str. 267-276, Osijek i Zagreb: Filozofski fakultet u Osijeku i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu

Zovko Dinković, Irena (s Renatom Geld) (2007). Perfectives, imperfectives and the Croatian present tense, Cognitive Linguistics Research Series 38: Cognitive Paths into the Slavic Domain, (ur.) Divjak, Dagmar i Agata Kochańska, str. 111 – 148, Berlin i New York: Mouton de Gruyter

Članci

Zovko Dinković, Irena (s Gašperom Ilcom) (2019). Subordinate unless-clauses: Croatian and Slovenian in comparison to English. Rasprave: časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 45/2, str. 473–504

Zovko Dinković, Irena (sa Sandrom Lukšić) (2019). Prividna nereferencijalnost kao način stjecanja imuniteta govornika. Jezikoslovlje 20/2, str. 353–390

Zovko Dinković, Irena (s Gašperom Ilcom) (2017). Pleonastic negation from a cross-lingustic perspective, Jezikoslovlje 18/1, str. 159–180

Zovko Dinković, Irena (2011). Egzistencijalni glagoli u hrvatskome, Suvremena lingvistika 72, str. 279–294

Zovko Dinković, Irena (2007). Dative Alternation in Croatian, Suvremena lingvistika 63, str. 65–83

Cijela bibliografija
dostupna je na http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=247010