dr. sc. Vlatko Broz, docent

Biografija

2014.-2015. docent na Odsjeku za anglistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2011. viši asistent na Odsjeku za anglistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2011. međunarodni dvojni doktorat znanosti iz lingvistike (Sveučilište u Zagrebu i Katoličko sveučilište u Leuvenu, Belgija) „Dijakronijska analiza aspektualnih glagolskih predmetaka i čestica u engleskom jeziku“
2009/10. doktorski studij na Katoličkom sveučilištu u Leuvenu, Belgija
2007/08. istraživanje za doktorat (srednjovjekovni engleski), Sveučilište u Oxfordu, UK
2006. kvalifikacijski rad za doktorat „Frazni glagoli u ranom modernom engleskom“
2004. asistent na Odsjeku za anglistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2003/04. istraživanje za magisterij, Sveučilište u Bergenu, Norveška
2000.-2004. profesor engleskog jezika, Klasična gimnazija u Zagrebu
1999. diploma iz engleskog jezika i književnosti, Filozofski fakultet

Područja istraživanja
dijakronijska lingvistika, povijest engleskog jezika, frazeologija, leksikologija

Diplomski kolegiji
Leksikologija i leksikografija
Povijest engleskog jezika

Odabrana bibliografija
“Kennings as Blends and Prisms”, Jezikoslovlje vol. 12, No. 2, Osijek 2011, pp. 165-186
“Diachronic Investigations of False Friends”, Suvremena lingvistika, No. 66, Zagreb 2008, pp. 199-222
“A Linguistic Analysis of the Croatian Verb brijati” , Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, XLVII-XLVIII, (2002-03), pp. 51-70

Opširnija bibiliografija  http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=264922