dr. sc. Višnja Josipović-Smojver, red. prof.

Biografija

2013. redoviti profesor
2011. Predstojnica Katedre za engleski jezik
2003. izvanredni profesor
1997. docent
1994. doktorat iz lingvistike na Sveučilištu u Zagrebu
1986. magisterij iz lingvistike na Sveučilištu u Zagrebu
1983. diploma Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Područja istraživanja
fonetika i fonologija engleskog jezika, varijante engleskog jezika, engleski kao lingua franca, blizanački govor

Preddiplomski kolegiji
Fonetika i fonologija

Diplomski kolegiji
Engleski širom svijeta
Doktorski kolegiji
Suvremene fonološke teorije

Druga postignuća
2005-2007 Pročelnica Odsjeka za anglistiku; 1992-1993 predavač na University of Nottingham, Velika Britanija; 1989-1990 Fulbrightov doktorski stipendist na University of Massachusetts, Amherst, SAD; zimski semestar 1987- gostujući znanstvenik na University College, London.

 Odabrana bibliografija
· (2017) Josipović Smojver, Višnja. Suvremene fonološke teorije. Zagreb : Ibis grafika, 2017.
· (2012) Josipović Smojver, V. i M. M. Stanojević, ‘Stratification of English as a Lingua Franca: Identity constructions of learners and speakers’. U: E. Waniek-Klimczak i L. Shockey (ur.), Teaching and researching English accents in native and non-native speakers. Springer, str. 193-207.
· (2012) Stanojević, M. M., V, Kabalin Borenić i V. Josipović Smojver, ‘Combining different types of data in studying English as a Lingua Franca’, Research in Language. University of Lodz: http://versita.com/ril/.
· (2011) V. Josipović Smojver i M.M. Stanojević, ‘Euro-English and Croatian national identity: Are Croatian university students ready for English as a lingua franca?’ Suvremena lingvistika 37 (2011), 71: 105-130.

· (2010) ‘Foreign Accent and Levels of Analysis: Interference between English and Croatian’. U: Waniek-Klimczak, E., ur., Issues in Accents of English 2: Variability and Norm. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing: 23-35.
· ‘Razvoj u izražavanju identiteta u blizanačkome govoru’ Lahor br. 3, 2. godište, sv.1.:37-52.
· (2007) ‘Razumijevanje teksta čitanjem: statistička analiza rezultata testova za osnovne i srednje škole’.  Metodika. br. 14, VOL. 8, 1/2007:127-136.
· (2003) ‘Ema, Nina i Emanina: analiza slučaja blizanačkog govora’, Govor XX   (2003) 1-2, ur.    D.Horga i V. Mildner. Zagreb: Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva:169-179.
· (1999) PHONETICS AND PHONOLOGY FOR STUDENTS OF ENGLISH. Udžbenici sveučilišta u Zagrebu. Zagreb: Targa. 
· (1999) ‘Usvajanje izgovora stranog jezika u ranoj školskoj dobi’. U: Vrhovac, Y i suradnici: STRANI JEZIK U OSNOVNOJ ŠKOLI. Zagreb: Naprijed: 93-98.
· (1997) ‘Non-melodic intonational morphemes in English and Croatian’, SRAZ XLII/1997: 193-200.
· (1997) ‘The Prosody of English  Spoken with a Croatian Accent’, U: E. Waniek-Klimczak, ur. Teaching English Phonetics and Phonology II. Accents ’97. Łódź: Wyndawnictwo Universytetu Łódzkiego: 85-93.
· (1996) ‘Alternativna sredstva izražavanja intonacijskog značenja’. U: Andrijašević, M. i L. Zergollern-Miletić, ur.  Zbornik Jezik i komunikacija. Zagreb:1996: 302-307.
· (1996) ‘Intonacijsko značenje u engleskom i hrvatskom’ Suvremena lingvistika 41-42/1996: 271-284.
· (1995) ‘The Intonational Systems of English and Croatian: A Bitonal Generative Compositional Approach’, SRAZ XL/1995:191-220.
· (1995) ‘Intonacijski modeli i kontrastivna intonologija’. Suvremena lingvistika 39/1995: 65-77.
· (1995) ‘Akcenatska prozodija i dvotonski pristup intonaciji’. Suvremena lingvistika 40/1995: 51-79.
· (1994) ‘English and Croatian in the Typology of Rhythmic Systems’, SRAZ XXXIX/1994: 25-37.
· (1992) ‘The Role of Underlying Filters in the Study of Phonological Interference’. SRAZ XXXVI-XXXVII/1991-1992: 131-143.
· (1991) Josipović, V. i R. Huntley, ‘Stress-based vs.syllable-based languages: perception of timing differences in English and Croatian’. Proceedings of the XIIth ICPhS, Aix-en-Provence, 1991: 314-317.
· (1991) Babić, Z. i V. Josipović, ‘U potrazi za sustavnim prikazom hrvatskih naglasaka’, Suvremena lingvistika 31-32/1991: 37-58.
· (1989) ‘The Serbo-Croatian Accent in the Pronunciation of English Seen in the Light of the Monitor Theory’. SRAZ XXXII/1989: 201-211.
· (1987) ‘Interference of Croatian in the Pronunciation of the Twelve Most Frequent RP Consonants’, SRAZ XXXI-XXXII/1986-7: 117-128.

Opširnija bibliografija – poveznica na Hrvatsku znanstvenu bibliografiju:
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=154804