dr. sc. Marta Medved-Krajnović, izv. prof.

Biografija

2011.-2015. izvanredni profesor, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
2010. voditeljica Poslijediplomskoga doktorskoga studija glotodidaktike
2004. doktorirala (tema:  Razvoj hrvatsko-engleske dvojezičnosti u dječjoj dobi)
2001-2002. gostujući istraživač na Trinity College Dublin
2001. magistrirala (tema: Uloga priče u razvoju jezične i komunikacijske kompetencije kod učenika engleskoga jezika rane školske dobi)
1996. diplomirala engleski i talijanski jezik i književnost

Područja istraživanja
proces ovladavanja jezikom; dinamika dječje dvojezičnosti i višejezičnosti; jezično nazadovanje; vrednovanje jezične i komunikacijske kompetencije

Diplomski kolegiji
Usvajanje drugoga jezika; Proces ovladavanja jezikom; Dvojezičnost; Vrednovanje jezične i komunikacijske kompetencije; Monolingualism,  bilingualism, multilingualism: development and maintenance.

Poslijediplomski kolegiji
Usvajanje drugoga jezika, Dvojezičnost i višejezičnost

Druga postignuća
2006 Priznanje za unapređivanje međunarodne suradnje (kao članica katedre)
2003- 2007 tajnica EUROSLA

Odabrana bibliografija
Knjige

Medved Krajnović, M. (2010) Od jednojezičnosti do višejezičnosti: Uvod u istraživanje procesa ovladavanja inim jezikom. Zagreb: Leykam International d.o.o.

Uredničke knjige
Foster-Cohen, S., Medved Krajnović, M. i Mihaljević Djigunović, J. (ur.) (2006) EUROSLA Yearbook 6, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Poglavlja u knjizi
° Medved Krajnović, M. (2008) Language Attrition in Bilingual Children: Implications for Early Foreign Language Teaching. U: Sarter, H. (ur.), Teacher Competences and Successful Learning in Early Foreign Language Classrooms. Aachen: Shaker Verlag, 103-112.
° M. Medved Krajnović, J. Mihaljević Djigunović (2005) LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY AND SECOND LANGUAGE ACQUISITION, in Linguistics : Nature, History, Scope and Broad Applications, from Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), Developed under the Auspices of the UNESCO, Eolss Publishers, Oxford ,UK, [http://www.eolss.net

Članci u znanstvenim časopisima
° Medved Krajnović, M., Juraga, I. (2008) Perception of influence of FLL on personality. Studia Romanica et Aglica Zagrabiensia 53, 349-372.
° Medved Krajnović, M., Šamo, R. (2007). Testing Foreign Language Proficiency – What Verbal Protocols Reveal. Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia LII., pp. 283-299.
° Medved Krajnović, M. (2006). The Dynamism of Successive Childhood Bilingualism. Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. L. 25-38.

Opširnija bibliografija
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=237402