dr. sc. Stipe Grgas, red. prof.

Biografija

2005. Filozofski fakultet u Zagrebu, pročelnik katedre za američke studije
1997-2000. prodekan za znanost Filozofskog fakulteta u Zadru
1988. Doktorirao s temom “Reading of W.B. Yeats in the Context of Nietzsche’s Philosophy” / Čitanje W.B. Yeatsa u kontekstu Nietzscheova mišljenja”
1982. zaposlio se na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zadru
1980-1982. srednjoškolski profesor engleskog, Drniš
1977. Magistrirao s temom “Vacillations in the Art and Vision of William Butler Yeats”./Kolebanja u Umjetnosti i viziji Williama Butlera Yeatsa/
1974. diplomirao engleski i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Područja istraživanja
američki studiji; suvremeni SAD, irske studije; ljudska spacijalnost

Preddiplomski kolegiji
Suvremeni roman

Diplomski kolegiji
Povijest i paradigme američkih studija
SAD danas

Doktorski kolegiji
Prostor u književnosti
Geografija i književnost
Hrvatski studiji: konteksti i paradigme

Druga postignuća
Predsjednik Hrvatskog društva anglističkih studija; član Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu; predsjednik Hrvatske asocijacija američkih studija; dva puta sam dobio Fulbrightovu stipendiju  (1994/95 na Sveučilištu Yale, New Haven i ljetni semestar 2011. na Sveučilištu Cornell, Ithaca, NY)

 Odabrana bibliografija
1. Nietzsche i Yeats, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 1989, str.213.
2. ured. Grgas/Larsen, Svend Erik, The Construction of Nature, /Konstrukcija prirode/ Odense University Press, 1994. str. 250.
3. Ispisivanje Prostora: Čitanje suvremenog američkog romana, Naklada MD, Zagreb, 2000, str. 250.
4. Kažnjavanje forme: irsko pjesništvo poslije Yeatsa, Naklada MD, Zagreb

Opširnija bibliografija: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=113696