Arhiva kategorije: Hodogrami – diplomski-ARHIVA-13-14

ARHIVA HODOGRAMI-DIPL-13-14

Hodogram : prevoditeljski 2013/14

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – SMJER PREVODITELJSTVO
HODOGRAM (shema studija)
___________________________________________________________________________________

JEDNOPREDMETNI STUDIJ PREVODITELJSTVA:

VII. semestar (20 ECTS)
Teorija prevođenja 3 sata P + 1 sat S 6 ECTS bodova
Prevođenje znanstvenih tekstova 4 sata V 5 ECTS bodova
Idiomatika i stilistika hrvatskog jezika 2 sata P + 2 sata S 5 bodova
Izborni književni kolegij iz ponude Odsjeka min. 4 boda*

_______________________________________________________________________________
VIII. semestar (25 bodova)
Sociolingvistika 2 sata P + 1 sat S 5 bodova
Institucionalni aspekti hrvatskog i
anglofonih društava 1 sat P + 2 sata V 5 bodova
EU i međunarodne organizacije 1 sat P + 2 sata V 5 bodova
Prevoditelj i računalo 1 sat P + 2 sata V 5 bodova
Izborni književni kolegij iz ponude Odsjeka min. 5 bodova*

_____________________________________________________________________________
IX. semestar (25 bodova)
Pragmalingvistika 1 sat P + 2 sata S 5 bodova
Kognitivna lingvistika i prevođenje 1 sat P + 2 sata S 5 bodova
Područja prevoditeljske djelatnosti 1 sat S + 3 sata V 5 bodova
Leksikologija i leksikografija 1 sat P + 2 sata S 5 bodova
Izborni književni ili lingvistički kolegij iz ponude Odsjeka min. 5 bodova*
_____________________________________________________________________________

X. semestar (20 bodova)
Diplomski rad 15 bodova
Izborni kolegij iz ponude Sveučilišta min 5 bodova

* U shemi se navodi onaj broj bodova kojim se ispunjava predviđena semestralna kvota na ovom studiju. Student može izabrati kolegij druge bodovne vrijednosti, poštivajući ukupnu propisanu kvotu za jedan semestar studiranja.

________________________________________________________________________________

DVOPREDMETNI STUDIJ PREVODITELJSTVA:

VII. semestar (16 ECTS)
Teorija prevođenja 3 sata P + 1 sat S 6 bodova
Prevođenje znanstvenih tekstova 4 sata V 5 bodova
Idiomatika i stilistika hrvatskog jezika 2 sata P + 2 sata S 5 bodova

______________________________________________________________________________

VIII. semestar (15 ECTS)
Sociolingvistika 2 P + 1 S 5 bodova
Prevoditelj i računalo* 1 sat P + 2 sata V 5 bodova
ili:
Izborni književni kolegij iz ponude Odsjeka min. 5 bodova
Institucionalni aspekti hrvatskog i anglofonih društava 1 P + 2 V 5 bodova
ili:
EU i međunarodne organizacije 1 P + 2 V 5 bodova
__________________________________________________________________________________

IX. semestar (15 ECTS)
Područja prevoditeljske djelatnosti 1 S + 3 V 5 bodova
Pragmalingvistika 1 P + 2 S 5 bodova
ili:
Kognitivna lingvistika i prevođenje 1 P + 2 S 5 bodova
Leksikologija i leksikografija 1 P + 2 S 5 bodova*
ili
Izborni književni kolegij iz ponude Odsjeka min. 5 bodova

_______________________________________________________________________________________

X. semestar (15 ECTS)
Diplomski rad 15 bodova

*na kraju IX. semestra dvopredmetni student mora imati odslušan ili kolegij Prevoditelj i računalo ili Leksikologiju i leksikografiju te jedan izborni književni kolegij.

______________________________________________________________________________________
ARHIVA:
° Hodogram : Prevoditeljski 2012/13

Hodogram : nastavnički 2013/14

DIPLOMSKI STUDIJ – Nastavnički smjer
HODOGRAM (shema studija)
____________________________________________________________________________________________

DVOPREDMETNI
Dvopredmetni studenti nastavničkog smjera trebaju tijekom diplomskog studija obavezno skupiti 60 ECTS bodova kojima se stječu nastavničke kompetencije. Od toga broja 30 ECTS odnosi se na kolegije kojima se stječu opće nastavničke kompetencije, a 30 specifične metodičke kompetencije. Pritom se u kombinaciji dvaju nastavničkih smjerova (npr. anglistika – nastavnički smjer i germanistika – nastavnički smjer) na svakom stječe po 15 ‘metodičkih’ ECTS bodova. U kombinaciji nastavničkog s nenastavničkim smjerom (npr. anglistika – nastavnički smjer i germanistika – prevoditeljski smjer) ukupni broj ‘metodičkih’ bodova stječe se na sljedeći način: 15 ECTS iz anglističkih metodičkih kolegija, 10 na temelju anglističkog (metodičkog) diplomskog rada i 5 ECTS kroz neki dodatni metodički (u kombinaciji iz gore navedenog primjera: bilo anglistički bilo germanistički) kolegij ili dodatni kolegij iz ponude Centra za obrazovanje nastavnika.

U sklopu dvopredmetnog programa anglistike – nastavnički smjer studenti trebaju steći 15 ECTS kroz kolegije metodičkog bloka, 20 ECTS kroz izborne kolegije od kojih najmanje tri trebaju biti anglistička (najmanje jedan jezični, najmanje jedan književni, treći po izboru – može biti i metodički), 10 ECTS kroz diplomski rad.

HODOGRAM METODIČKOG BLOKA U DVOPREDMETNOM STUDIJU ANGLISTIKE – NASTAVNIČKI SMJER

VII semestar

Kolegij Broj sati Broj ECTS
Proces ovladavanja jezikom 2 + 2 + 0 3

VIII semestar

Kolegij Broj sati Broj ECTS
Poučavanje engleskoga kao stranoga jezika 2 + 2 + 2 4

IX semestar

Kolegij Broj sati Broj ECTS
Praksa 1 0 + 1 + 1
škola
2
Metodički izborni kolegiji 2 + 2 + 0 3

X semestar

Kolegij Broj sati Broj ECTS
Praksa 2 0 + 2 + 1
škola
3
Diplomski rad Konsultacije s mentorom 10

___________________________________________________________________________________________

JEDNOPREDMETNI
Jednopredmetni studenti nastavničkog smjera trebaju tijekom diplomskog studija obavezno skupiti 60 ECTS bodova kojima se stječu nastavničke kompetencije. Od toga broja 30 ECTS odnosi se na kolegije kojima se stječu opće nastavničke kompetencije (kolegiji Centra za obrazovanje nastavnika), a 30 ECTS specifične metodičke vezane uz poučavanje engleskog jezika.

U sklopu jednopredmetnog programa anglistike – nastavnički smjer studenti trebaju upisati i najmanje tri anglistička kolegija: pritom najmanje jedan treba biti jezični, a najmanje jedan književni.

HODOGRAM METODIČKOG BLOKA U JEDNOPREDMETNOM STUDIJU ANGLISTIKE – NASTAVNIČKI SMJER

VII SEMESTAR

Usvajanje drugoga jezika 1 + 2 + 0 5 ECTS
Glotodidaktika 1 + 2 + 0 5 ECTS
Praksa 1 0 + 0 + 1
škola
2 ECTS

VIII SEMESTAR

Metodika nastave engleskoga jezika 0 + 2 + 0 5 ECTS
Praksa 2 0 + 0 + 1
škola
3 ECTS

IX SEMESTAR

Metodički izborni kolegij 0 + 2 + 2 5 ECTS
Praksa 3 0 + 0 + 1
škola
3 ECTS

X SEMESTAR

Praksa 4 0 + 0 + 1
škola
2 ECTS
Diplomski rad Konsultacije s mentorom 15 ECTS

______________________________________________________________________________________
ARHIVA:
° Hodogram : Nastavnički 2012/13

Hodogram : lingvistički 2013/14-arhiva

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – LINGVISTIČKI SMJER
HODOGRAM (shema studija) 2013/14
________________________________________________________________________________________

Jednopredmetni:

VII. semestar:

Kolegij broj sati P/S/V ECTS status
Pisanje znanstvenih tekstova 1 (Hoyt) 0/0/4 5 obavezni
Leksikologija i leksikografija (Broz) 2/2/0 5 obavezni
Izborni kolegij iz ponude Odsjeka , FF ili Sveučilišta   5 izborni
Izborni kolegij iz ponude Katedre za književnost   6 izborni
UKUPNO ECTS   21  
Uz to, do ostvarenja kvote od 30 ECTS:  
Izborni kolegiji iz ponude Odsjeka, FF, ili Sveučilišta
min 9 izborni
UKUPNO ECTS   30  

VIII. semestar:

Kolegij broj satiP/S/V ECTS status
Pisanje znanstvenih tekstova 2 (Hoyt, Nikolić) 0/0/4 5 obavezni
Povijest engleskog jezika (Broz) 4/0/0 5 obavezni
JEZIČNI SEMINARI (studenti biraju 2 od ponuđenih seminara) :
Lingvistički seminar: Semantika (Stanojević) 0/2/0 5 izborni
Lingvistički seminar: Analiza diskursa (Grubišić) 0/2/0 5 izborni
UKUPNO ECTS   20  
Uz to, do ostvarenja kvote od 30 ECTS:  
Izborni kolegiji iz ponude Odsjeka, FF, ili Sveučilišta izborni
UKUPNO ECTS   30  

IX. semestar:

Kolegij broj satiP/S/V ECTS status
Engleski širom svijeta (Josipović Smojver) 4/0/0 5 izborni
Historical Sociolinguistics (Hoyt) 1/2/0 5 izborni*
Psiholingvistika (Zovko Dinković) 4/0/0 5 izborni
Pragmalingvistika (Stanojević) 1/2/0 5 izborni
Sociolingvistika (Kalogjera) 4/0/0 5 izborni
Izborni kolegij s Katedara za književnost   6  
Izborni kolegij iz ponude Fakulteta   5  
UKUPNO ECTS   26  
Uz to, do ostvarenja kvote od 30 ECTS:  
Izborni kolegiji iz ponude Odsjeka, FF, ili Sveučilišta min 4 izborni
UKUPNO ECTS   30  

X. semestar:

  broj sati P/S/V ECTS
Izborni kolegij iz ponude Odsjeka   5
Diplomski rad   15
UKUPNO ECTS   20
Uz to, do ostvarenja kvote od 30 ECTS:    
Izborni kolegiji iz ponude Odsjeka, FF, ili Sveučilišta   min 10
UKUPNO ECTS   30

UKUPNO ECTS BODOVA: 120

*Prednost pri upisu u ovaj kolegij imaju jednopredmetni studenti

Dodatno objašnjenje u vezi s književnim kolegijima:
Na diplomskom studiju lingvistike JEDNOPREDMETNI studenti biraju po jedan književni kolegij i u 7. i u 9. semestru.

Dodatno objašnjenje u vezi s lingvističkim kolegijima:
Od izbornih lingvističkih kolegija jednopredmetni studenti

biraju bilo koja tri kolegija.
_________________________________________________________________________________

Dvopredmetni:

VII. SEMESTAR:

Kolegij broj satiP/S/V ECTS status
Pisanje znanstvenih tekstova 1 (Hoyt) 4/0/0 5 obavezni
Leksikologija i leksikografija (Broz) 2/2/0 5 obavezni
Izborni kolegij iz ponude Odsjeka, FF ili Sveučilišta
iIi Izborni kolegij iz ponude Katedara za književnost
  min 5 izborni
UKUPNO ECTS   15

VIII. SEMESTAR:

Kolegij broj satiP/S/V ECTS status
Pisanje znanstvenih tekstova 2 (Nikolić, Hoyt) 0/0/4 5 obavezni
Povijest engleskog jezika (Broz) 4/0/0 5 obavezni
JEZIČNI SEMINARI:
Lingvistički seminar: Semantika (Stanojević) ili Analiza diskursa (Grubišić)
0/2/0 5 izborni
UKUPNO ECTS u semestru:   15

IX. SEMESTAR:

 

Kolegij P/S/V ECTS status
– Engleski širom svijeta (Josipović Smojver) * 4/0/0 5 izborni
– Historical Sociolinguistics (Hoyt)* 1/2/0 5 izborni
– Psiholingvistika* 4/0/0 5 izborni
– Pragmalingvistika* 1/2/0 5 izborni
– Sociolingvistika* 4/0/0 5 izborni
* Student bira 2 od navedenih kolegija – ukupno 10 ECTS   (ukupno treba 10)  
Izborni kolegij iz ponude Katedara za književnost   6  
UKUPNO ECTS u semestru:   16  

X. SEMESTAR:

Kolegij ECTS
Diplomski rad 15
UKUPNO ECTS u semestru : 15

Ukupno ponuđeno ECTS: 61

DODATNA NAPOMENA O IZBORNIM KNJIŽEVNIM KOLEGIJIMA:

Dvopredmetni studenti u 7. semestru biraju ILI jedan književni kolegij s Odsjeka ILI neki drugi izborni kolegij s Odsjeka, Fakulteta ili Sveučilišta.
U 9. semestru moraju birati jedan književni kolegij. Dakle, u 7. semestru mogu, ali ne moraju izabrati i jedan književni kolegij s Odsjeka.

DODATNA NAPOMENA O IZBORNIM LINGVISTIČKIM KOLEGIJIMA
Od izbornih lingvističkih kolegija dvopredmetni studenti biraju bilo koja

dva kolegija iz ponude izbornih lingvističkih kolegija.

______________________________________________________________________________________

ARHIVA:

° Hodogram : lingvistički 2011/12

° Hodogram : lingvistički 2012/13

Hodogram: književni 2013/14

DIPLOMSKI STUDIJ – Književno-kulturološki smjer

HODOGRAM (shema studija)
SPECIJALIZACIJE

Molimo studente da uvjete po književnim razdobljima prouče u dokumentu Korigirani bolonjski program za ak. godinu 2008/09. gdje se nalazi i opširno obrazloženje o tipovima kolegija izvan katedara za englesku i američku književnost koje studenti mogu upisati.

I. Dvopredmetni diplomski studij anglistike književno-kulturološkog smjera s posebnim obzirom na englesku književnost i kulturu

VII. semestar

3 predmeta

do 18 bodova

VIII. semestar

3 predmeta

do 18 bodova

IX. semestar

najmanje 2 predmeta

do 18 bodova

X. semestar

0 predmeta

Završni rad – 15 bodova

Ukupno:

Cca. 45 bodova + 15 bodova iz završnog rada

II. Jednopredmetni diplomski studij anglistike književno-kulturološkog smjera s posebnim obzirom na englesku književnost i kulturu

VII. semestar

4 predmeta

do 24 boda

VIII. semestar

4 predmeta

do 24 boda

IX. semestar

najmanje 3 predmeta

do 24 boda

Samostalni rad – 3 boda

X. semestar

1 predmet plus završni rad (15 bodova)

do 6 bodova

Ukupno:

90 bodova (72 boda iz odslušanih predmeta, 3 boda iz samostalnog rada te 15 bodova iz završnog rada)

III. Dvopredmetni diplomski studij anglistike književno-kulturološkog smjera s posebnim obzirom na američku književnost i kulturu

VII. semestar

3 predmeta

do 18 bodova

VIII. semestar

3 predmeta

do 18 bodova

IX. semestar

najmanje 2 predmeta

do 18 bodova

X. semestar

0 predmeta plus završni rad

Završni rad – 15 bodova

Ukupno:

Cca. 45 bodova + 15 bodova iz završnog rada

IV. Jednopredmetni diplomski studij anglistike književno-kulturološkog smjera s posebnim obzirom na američku književnost i kulturu

VII. semestar

4 predmeta

do 24 boda

VIII. semestar

4 predmeta

do 24 boda

IX. semestar

najmanje 3 predmeta

do 24 boda

Samostalni rad – 3 boda

X. semestar

1 predmet plus završni rad (15 bodova)

do 6 bodova

Ukupno:

90 bodova (72 boda iz odslušanih predmeta, 3 boda iz samostalnog rada te 15 bodova iz završnog rada)


______________________________________________________________________________________
ARHIVA:
° Hodogram : Književnost i kultura 2012/13