dr. sc. Tihana Klepač, docent

 

Biografija

2016. docent, Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
2010. znanstveni novak – viši asistent
2010. doktorat iz filologije pod naslovom „Storykeepers: Australian Myth in the Works of Henry Lawson and Barbara Baynton”
2005. znanstveni novak – asistent na Katedri za književnost Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
2000-2005. prevoditeljica u uredu Uprave Hrvatske elektroprivrede d.d.
1999. diploma Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, engleski jezik i književnost

Područja istraživanja
australska književnost 19. stoljeća, žensko pismo, auto/biografska proza (life writing), postkolonijalna teorija

Preddiplomski kolegiji
Uvod u studij engleske književnosti
Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost
Cool Britannia? Britanska drama u razdoblju od 1956. do 2008.

Diplomski kolegiji
/

Ostalo
Ljetni semestar 2011 – Endeavour Research Award, Sveučilište u Melbourneu, Australija

Članstvo u znanstvenim udrugama
Hrvatsko filološko društvo (HFD); Hrvatsko društvo za anglističke studije (HDAS); European
Association for Studies of Australia (EASA); International Australian Studies Association (INASA)

Odabrana bibliografija
· Gjurgjan, Ljiljana Ina/Klepač, Tihana (ur.): Irsko ogledalo za hrvatsku književnost: teorijske pretpostavke, književne usporedbe, recepcija, Zagreb: FFPress, 2007.
·  „Discourse of difference: Rosa Campbell Praed’s My Australian Girlhood, Brno Studies in English, 37 (2011); 2; 111-125
·  „Dijete izgubljeno u šikari: australski nacionalni identitet u romanu Takav je život Josepha Furphyja“ ; Umjetnost riječi, LIV (2010), 3-4; 175-200
·  „Zbilja je odraz jezika ili orječivanje australskog kontinenta“, Književna smotra, XLI (2009), 153(3); 11-22

 Opširnija bibliografija: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=269073