Raspored predavanja

PREDDIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE: RASPORED PREDAVANJA
zimski semestar ak. god. 2021/22.
(s imenima nastavnika, po grupama i dvoranama)
(pratite promjene – promjene će biti istaknute podebljanim (bold) slovima pa ih tako i potražite)
_______________________________________________________________

1. SEMESTAR

3. SEMESTAR

5. SEMESTAR
___________________________________________________________________________

Raspored možete pogledati i na stranicama Fakulteta:
https://web2020.ffzg.unizg.hr/studiji/raspored/