4. semestar: raspored

PREDDIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE: RASPORED PREDAVANJA
4. SEMESTAR (ljetni) 2019/20
(verzija od 10.2.2020. – pratite promjene)
_________________________________________________________________________________________

Sintaksa engleskoga jezika – rečenica (dr. sc. Irena Zovko Dinković)
sri. 11:00 – 12.30, D-3
čet. 12.30 – 14.00, D-7

Analiza engleskih tekstova
Grupa 1 (dr. sc. Ivana Bašić)
pon. 8.00 – 09.30, A-123
uto. 10.15 – 11.45, A-314

Grupa 2 (dr. sc. Ivana Bašić)
pon. 09.30 – 11.00, A-123
čet. 8.00 – 09.30, A-123

Grupa 3 (dr. sc. Ivana Bašić)
uto. 8.45 – 10.15, A-123
čet. 09.30 – 11.00, A-216

Grupa 4 (dr. sc. Tea Raše)
uto. 15:30 – 17:00, A 105
sri. 15:30 – 17:00, A 314

Grupa 5 (dr. sc. Tea Raše)
uto. 17:00 – 18:30, A 105
sri. 17:00 – 18:30, A 123

Grupa 6 (dr. sc. Tea Raše)
uto. 18:30 – 20:00, A 105
sri. 18:30 – 20:00, A 123

Grupa 7 (Marina Zubak Pivarski)
pon. 11.45 – 13.15, A-216
čet. 9.30 – 11.00, A-314

KNJIŽEVNI SEMINARI

Suvremena kanadska književnost na engleskom jeziku: Divlji zapad na kanadski način
(dr. sc. Vanja Polić)
pon. 17.00 – 18.30, A-123
sri. 16.15 – 17.00, A-105

Engleski roman 19. stoljeća (dr. sc. Borislav Knežević)
uto. 10.15 – 11.45, A-123
čet. 10.15 – 11.00, A-123

Cool Britannia? Britanska drama u razdoblju od 1956. do 2008. (dr. sc. Tihana Klepač)
sri. 9:30 – 11:00, A 123
čet. 10:15 – 11:00, A 105

Počeci modernog romana u Engleskoj početkom 18 st. (dr. sc. Vanja Polić)
pon. 16.15 – 17.00, A 105
sri. 14.45 – 16.15, A 105

Britanski romantizam: proza (dr. sc. Martina Domines Veliki)
uto. 12:30 – 13:15, A 314
pet. 09:30 – 11:00, A 105

Rat, rekonstrukcija, transformacija: američka književnost 1860 – 1914. (dr. sc. Jelena Šesnić)
pon. 08.45 – 9.30, A 105
sri. 09.30 – 11.00, A 105

Američka poezija 20. stoljeća (dr. sc. Stipe Grgas)
čet. 17.45 – 19.15, A 123
pet. 12.30 – 13.15, D 1

Američka kratka priča (dr. sc. Sven Cvek)
sri. 14:00 – 14:45, A 105
čet. 15:30 – 17:00, A 105

Američki modernizam (Hrvoje Tutek)
sri. 17:00 – 17:45, A 105
čet. 15:30 – 17:00, A 123