6. semestar: raspored

PREDDIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE: RASPORED PREDAVANJA
6. SEMESTAR (ljetni) 2018/19
(verzija od 6.2.2019. – pratite promjene)
_________________________________________________________________________________________

Fonetika i fonologija engleskoga jezika (dr. sc. Višnja Josipović Smojver)
Grupa 1
uto. 10.15 – 11.45, D 5
pet. 14.00 – 15.30, D 6

Grupa 2

uto. 17.00 – 18.30, D 3
pet. 17.00 – 18.30, D 2

Prijevodne vježbe
Grupa 1 (dr. sc. Kristijan Nikolić)
uto. 14:45 – 16:15, A 123
sri. 08:00 – 09:30, A 104

Grupa 2 (dr. sc. Kristijan Nikolić)
uto. 16:15 – 17:45, A 123
sri. 09:30 – 11:00, A 104

Grupa 3 (dr. sc. Kristijan Nikolić)
uto. 17:45 – 19:15, A 123
sri. 11:45 – 13:15, A 105

Grupa 4 (Vinko Zgaga)
uto. 14:45 – 16:15, A 314
pet. 14:45 – 16:15, A 314

Grupa 5 (Vinko Zgaga)
uto. 17:00 – 18:30, A 314
pet. 17:00 – 18:30, A 314

Grupa 6 (Vinko Zgaga)
uto. 18:30 – 20:00, A 314
pet. 18:30 – 20:00, A 314

KNJIŽEVNI SEMINARI (Književni seminari: izbor iz ponude – 4. ili 6. (ljetni) semestar 2018/19.)
vidi na poveznici RASPORED za 4. semestar