6. semestar: raspored

PREDDIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE: RASPORED PREDAVANJA
6. SEMESTAR (ljetni) 2019/20
(verzija od 10.2.2020. – pratite promjene)
_________________________________________________________________________________________

Fonetika i fonologija engleskoga jezika (dr. sc. Višnja Josipović Smojver)
Grupa 1
pon. 17:00 – 18:30, D3
pet. 14:00 – 15:30, D2

Grupa 2

uto. 17.00 – 18.30, D 2
pet. 17.00 – 18.30, D 2

Prijevodne vježbe
Grupa 1 (Vinko Zgaga)
uto. 14:45 – 16:15, A 314
pet. 14:45 – 16:15, A 314

Grupa 2 (Vinko Zgaga)
uto. 17:00 – 18:30, A 314
pet. 17:00 – 18:30, A 105

Grupa 3 (Vinko Zgaga)
uto. 18:30 – 20:00, A 314
pet. 18:30 – 20:00, A 105

Grupa 4 (dr. sc. Kristijan Nikolić) 
uto. 14:45 – 16:15, A 123
uto. 18:30 – 20:00, D1

Grupa 5 (dr. sc. Kristijan Nikolić)
uto. 16:15 – 17:45, A 123
uto. 18:30 – 20:00, D1

KNJIŽEVNI SEMINARI (Književni seminari: izbor iz ponude – 4. ili 6. (ljetni) semestar 2019/20.)
vidi na poveznici RASPORED za 4. semestar