5. semestar: raspored

PREDDIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE: RASPORED PREDAVANJA
5. SEMESTAR 2019/20.
(verzija od 13.9.2019. – pratite promjene)
_________________________________________________________________________________________

SEMANTIKA ENGLESKOG JEZIKA
(dr. sc. Milena Žic Fuchs)
pon. 14.45 – 16.15, D 6
pon. 17:00 – 18:30, D 6

KULTURE SAD-A I VELIKE BRITANIJE
Grupa 1 (dr. sc. Kristijan Nikolić)
uto. 16:15 –17:45, A 105
sri. 8:00 – 9:30, A 123

Grupa 2 (dr. sc. Kristijan Nikolić)
uto. 17:45 – 19:15, A-105
sri. 9:30 – 11:00, A 123

Grupa 3 (dr. sc. Alexander D. Hoyt)
pon. 12:30 – 14:00, A 105
sri. 14:00 – 15:30, A 105

Grupa 4 (dr. sc. Alexander D. Hoyt)
uto. 14:00 – 15:30, A 123
sri. 11:00 – 12:30, A 123

______________________________________________________

KNJIŽEVNI SEMINARI (Književni seminari: izbor iz ponude – 3. ili 5. (zimski) semestar 2019/20.)
pogledajte na poveznici RASPORED za 3. semestar