Jukić, konzultacije u periodu do 01. 03. 2013.

Budući da sam na slobodnoj studijskoj godini, konzultacije ću u periodu do 1. ožujka 2013. održavati samo u terminima posebno oglašenima na oglasnoj ploči. Tatjana Jukić