Obavijest studentima 6. semestra diplomskog studija anglistike

Fonetika i fonologija – početa nastave u ljetnom semestru

Molim studente 3. godine anglistike da od 6. ožujka počnu dlaziti na nastavu Fonetike i fonologije u jednu od dviju grupa, prema sljedećoj satnici:

uto 10:15-11:45 dvorana D5 – predavanje, grupa 1
uto 12:30-14:00 dvorana A223 – predavanje, grupa 2
pet 14:00-15:30 dvorana D6 – predavanje, grupa 1
pet 17:00-18:30 dvorana D2 – predavanje, grupa 2

Studenti mogu sami odabrati grupu koja im odgovara i onda u izabranu grupu moraju dosljedno dolaziti, bez miješanja grupa.

VJS