Anglo-američki modernisti: proza i poezija

Naziv kolegija: Anglo-američki modernisti: proza i poezija
Syllabus
Nastavnica :
Dr sc. Sonja Bašić, Profesor emerita

ECTS-bodovi: 6 bodova
Naziv kolegija: Anglo-američki modernisti: proza i poezija
Status: izborni
Semestar: ljetni
Uvjeti: Student more biti upisan u 4. godinu

Opis kolegija:
Produbljeni pristup izabranim djelima (proze i poezije) kanonskih autora anglo-američkog modernizma (cca 1890-1940) koje ujedno ubrajamo među najistaknutije svjetske pisce dvadesetog stoljeća. U središtu zanimanja bit će  ideološki i formalin elementi njihovih nadasve eksperimentalnih djela, nositelja anglo-američkog modernizma.

Među proznim tekstovima bit će po jedan roman Virginije Woolf i Williama Faulknera, te ijedna do dvije novele iz Dubliners Jamesa Joycea i ulomci (100-200 str) njegova romana Ulysses (ovo posljednje kao eksperimentalan pothvat za nastavnika i za studente). Poezija obuhvaća izbore iz opusa W.B. Yeatsa, T.S. Eliota i Ezre Pounda.

Ovaj će projekt biti zahtjevan, ali nadam se inspirativan, a zasnivat će se na produbljenom čitanju tekstova i kontinuiranoj ozbiljnoj pripremi za sat.

Ciljevi: Nadam se da ću studente uvesti dublje u razumijevanje i interpretiranje  često hermetičkih ali nadasve nadahnutih tekstova, vjerojatno najzahtjevnijih u anglo-američkoj književnosti dvaju proteklih stoljeća. Također nam je cilj spoznati sastavnice modernizma. Konačni uspjeh kolegija zavisit će o zajedničkom  radu koji vodi razvijanju sposobnosti studenata da samostalno pristupaju složenim modernističkim tekstovima.    

Studentske obaveze: kontinuirana evaluacija (testovi na polovici i na kraju semestra); redovito pohađanje; aktivno sudjelovanje u radu kolegija; književni referat (6-8 str.)

Literatura
Pjesme:

William Butler Yeats: Second Coming, Byzantium, Sailing to Byzantium, A Prayer for my Daughter, Lapis Lazuli

Thomas Stearns Eliot: Love Song of  J. Alfred Prufrock, The Waste Land
Ezra Pound: Hugh Selwyn Mauberley: Life and Contacts, Sestina Altaforte, Near Perigord.

Napomena: možda još nekoliko kraćih pjesama ovih autora.

Proza:
Virginia Woolf: To the Lighthouse
William Faulkner; The Sound and the Fury
James Joyce: Dubliners (izabrane novele); izabrane stranice (100-200 str) iz romana Ulysses

Sekundarna literature:
– Ivo Vidan. Roman struje svijesti (Školska knjiga)
– Sonja Bašić: William Faulkner. Život i djelo (Uvodna studija za Faulknerova Izabrana djela , Globus Zagreb)
– Malcolm Bradbury & James McFarlane: Modernism
– Irwing Howe: The Idea of the Modern
– Columbia History of American Literature

– (Izbor iz posljednja tri djela kao i dodatni kritički tekstovi bit će uključeni u Reader od cca 200 stranica)