Stažiranje na Europskom revizorskom sudu u Luxembourgu – rok 31. siječnja 2019.

Poštovani,

željeli bismo vas obavijestiti o mogućnostima stažiranja na Europskom revizorskom sudu u Luxembourgu.
Više informacija na poveznici:

https://www.eca.europa.eu/hr/Pages/traineeshipcomplet.aspx

Kad je riječ o stažiranju prevoditeljica/prevoditelja, Služba za hrvatski jezik poziva zainteresirane kolegice i kolege da se prijave za plaćeno stažiranje koje bi počelo 1. svibnja 2019. (prijavu je potrebno podnijeti elektronički na internetskim stranicama Suda najkasnije do 31. siječnja 2019.).

Europski revizorski sud tijekom godine nudi mogućnost stažiranja u području svojih djelatnosti tijekom tri različita razdoblja. Staž se odobrava na razdoblje od tri ili četiri mjeseca, odnosno najviše pet mjeseci te može biti plaćen (uz naknadu od 1350 eura mjesečno) ili neplaćen, ovisno o raspoloživim proračunskim sredstvima.

Svake se godine nude tri različita datuma početka stažiranja:

– 1. veljače
– 1. svibnja
– 1. rujna.