Stažiranje na Europskom revizorskom sudu u Luxembourgu – rok 31. siječnja 2020.

Poštovani,

željeli bismo vas obavijestiti o mogućnostima stažiranja na Europskom revizorskom sudu u Luxembourgu:

https://www.eca.europa.eu/hr/Pages/traineeshipcomplet.aspx

Kad je riječ o stažiranju prevoditeljica/prevoditelja, Služba za hrvatski jezik poziva zainteresirane kolegice i kolege da se prijave za plaćeno stažiranje koje bi počelo 1. svibnja 2020. (prijavu je potrebno podnijeti elektronički na internetskim stranicama Suda najkasnije do 31. siječnja 2020.).

Svake se godine nude tri različita datuma početka stažiranja:

– 1. veljače
– 1. svibnja
– 1. rujna.