Etika i estetika britanskog modernizma (arhiva 16/17)

Naziv kolegija: Etika i estetika britanskog modernizma
Nastavnica: dr. sc. Martina Domines Veliki, docent
8. i 10. semestar u ak. god. 2016./17.

(u drugim ak. godinama i 4./6. semestar)
Jezik
: engleski

Trajanje:1 semestar, ljetni
Status: izborni
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 2 sat seminara tjedno
Uvjeti: Upisan 8./10. semestar
Ispit: Kontinuirano praćenje. Tijekom seminara studenti/ce trebaju izraditi jedan seminarski rad te ga prezentirati na satu. Rad u seminaru, seminarski rad te dva kolokvija konstitutivni su dio završne ocjene. Svi dijelovi ocjene moraju biti pozitivni da bi student/ica dobio/la zaključnu ocjenu.

Sadržaj: Na odabranom korpusu modernističkih tekstova analizirat ćemo osobine i tematiku modernizma. U završnom dijelu seminara usporedit ćemo modernizam s nekim djelima kasnijega razdoblja. – Audenovom pjesmom «U sjećanje na W. B. Yeatsa», Cunninghamovim romanom Sati i pripovijetkom iz Barnesove zbirke pripovijedaka Stol od četurnovine»

Cilj: Cilj kolegija je problemski pristupiti razdoblju modernizma. Uz upoznavanje dijela kanona britanskoga i irskoga modernizma, u kolegiju će se raspraviti i temeljna pitanja o ulozi književnosti. ali i njezinoj ulozi u  artikulaciji osobnoga i nacionalnoga identiteta u tom razdoblju. U kolegiju ćemo se također upoznati s relevantnim kritičkim metodama za promišljanje modernizma (psihoanalitička, poststrukturalistička, feministička, postkolonijalna/kulturološka kritika).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Napomena: u ak. god. 2016/17. kolegij ce se predavati na Diplomskom studiju, a inače na Preddiplomskom studiju.
Kolegij se ranije predavao na Diplomskom studiju anglistike (dr.sc. Gjurgjan).