POLAK – Ispit iz starije engleske književnosti (stari program)


Usmeni ispit za četiri kandidata održat će se u petak, 30. rujna od 10h u B-020. Molim kolege da mi se do 28. rujna jave mailom s odgovorom jesu li oslobođeni dijela završnog ispita te da pripreme i pošalju popis literature u skladu sa smjernicama za ispit iz starije engleske književnosti. Do 25. rujna sam služeno izvan Hrvatske.
IP