STARO-Vrednovanje jezične i komunikacijske kompetencije

 

 

SYLLABUS

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – NASTAVNIČKI SMJER od 2010/2011

 

DVOPREDMETNI STUDIJ

 

10. semestar

 

Naziv kolegija: VREDNOVANJE JEZIČNE I KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCIJE 

Nositelj kolegija: dr. Marta Medved Krajnović, izv. prof.

Nastavnik: dr. Marta Medved Krajnović, izv. prof., Stela Letica Krevelj

ECTS-bodovi: 3

Jezik: engleski

Trajanje: 1 semestar

Status: izborni

Oblik nastave: 2 sata predavanja i 2 sata seminara

Uvjeti: —

Ispit: Kontinuirano praćenje i vrednovanje

            

 

 

Cilj:  Studenti će steći uvid u problematiku definiranja i vrednovanja komunikacijske jezične kompetencije, izrade i standardizacije valjanih i pouzdanih jezičnih testova te ulogu i učinak koji vrednovanje i testiranje imaju na obrazovni proces i njegove sudionike. Okušat će se u izradi osnovnih tipova testova.

 

 

week

Topics

1

Introduction; Basic terminology (evaluation, assessment, testing)

2

Purpose of assessment/testing; Characteristics of a good test; washback effect

3

Types of tests and testing

4

Defining the construct – communicative language competence; testing communicative competence

5

Revision 1

6

Defining the construct – listening skill; testing the listening skill

7

Defining the construct – reading skill; testing the reading skill

8

Defining the construct – speaking skill; testing the speaking skill

9

Defining the construct – writing skill; testing the writing skill

10

Revision  2

11

Testing vocabulary

12

Testing grammar

13

Process of large scale, standardized tests development and analysis

14

Language testing and second language acquisition

15

Revision 3

 

 

Obvezna literatura:

Odabrana poglavlja iz sljedećih publikacija:

Bachman, L. F. i A. S. Palmer (1996). Language Testing in Practice: Designing and Devoloping Useful Language Tests. Oxford: OUP.

Bachman, L. F. (2004). Statistical Analyses for Language Assessment. Cambridge: CUP.

Bachman, L. F. i Kunnan, A. J. (2005). Statistical Analyses for Language Assessment Workbook. Cambridge: CUP.

Hughes, A. (2003). Testing for Language Teachers. CUP.

Dopunska literatura:

Odabrana poglavlja iz sljedećih publikacija:

Bachman, L.F. (1990). Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford: Oxford University Press.

Bachman, L., Cohen, A. S. (ur.) 1998. Interfaces between Second Language Acquisition and Language Testing Research. Cambridge: CUP.

Cohen, Andrew D. (1994). Assessing Language Ability in the Classroom. Heinle & Heinle.

Council of Europe (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge University Press

McNamara, T. (2000). LanguageTesting. Oxford, NewYork: OUP

Časopis: Language Testing