Izvanredni rok – prijevodne vježbe 4 i jezične vježbe 3

Izvanredni rok  – prijevodne vježbe 4 i jezične vježbe 3 (predbolonjski kolegiji)

Izvanredni rok održat će se u četvrtak, 2. 12. 2012. u 12 sati. Ispit treba prijaviti sedam dana ranije (vbeli@ffzg.hr).