dr. sc. Borislav Knežević, red. prof.

Biografija

2012. izabran u zvanje redovitog profesora na Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
2006. izabran u zvanje izvanrednog profesora na Odsjeku za engleski jezik i književnost, Filozofskog fakulteta u Zagrebu
2003/2004. gostujući profesor na Sveučilištu Wake Forest, SAD
2000. izabran u zvanje docenta na Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu
1998/99.
–1999/2000.
gostujući profesor na Sveučilištu Wake Forest, SAD
1998. doktorirao na doktorskom studiju anglistike, Sveučilište Duke, SAD
1988. znanstveni asistent na Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu
1988. magistrirao na poslijediplomskom studiju književnosti na Filozofskom fakulteta u Zagrebu
1984. diplomirao studij anglistike i filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Istraživački interesi:
Viktorijanska književnost, britanska moderna književnost, film, postkolonijalna teorija, historiografski pristupi književnosti i kulturi

Preddiplomski kolegiji:
Viktorijanska književnost

Diplomski kolegiji:
Britanski moderni roman i Britansko carstvo
Povijest i teorija engleskog romana

Ostalo
2008-2012:  Voditelj znanstvenog projekta „Kulture hrvatske tranzicije i anglofone globalizacije: književnost i film“, financiranog od strane MZOS-a

Izabrana bibliografija
Knjige:
Reading Joyce after the Postcolonial Turn. Zagreb: FF-press, 2012
Figures of Finance Capitalism. Writing, Class, and Capital in the Age of Dickens. New York: Routledge, 2003

Za iscrpniju bibliografiju vidi:
http://biblio.irb.hr/lista-radova?autor=154815