Arhiva kategorije: Raspored predavanja – Preddiplomski studij

2. semestar: raspored

PREDDIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE: RASPORED PREDAVANJA
2. SEMESTAR (ljetni) 2019/20
(verzija od 10.2.2020. – pratite promjene)
____________________________________________________________________________________

Sintaksa engleskoga jezika – vrste riječi (dr. sc. Anđel Starčević)
čet. 14:00 – 15:30, D7
pet. 15:30 – 17:00, D3

Suvremeni engleski jezik 2
Grupa 1
 (dr. sc. Anda Bukvić Pažin)

pon. 8:00 – 9:30, A 314
uto. 8:45 – 10:15, A 314

Grupa 2 (dr. sc. Anda Bukvić Pažin)
pon. 9:30 – 11:00, A 314
uto. 13:15 – 14:45, A 216

Grupa 3 (dr. sc. Anda Bukvić Pažin)
pon. 13:15 – 14:45, A 105
uto. 14:45 – 16:15, A 216

Grupa 4 (Marko Majerović)
sri. 11:45-13:15, A-216
pet. 11:00-12:30, A-216

Grupa 5 (Marko Majerović)
sri. 14:45-16:15, A-216
pet. 8.00-9.30, A-216

Grupa 6 (Marko Majerović)
sri. 13:15-14:45, A-216
pet. 9:30-11:00, A-216

Grupa 7 (Marina Zubak Pivarski)
pon. 10.15 – 11.45, A-105
uto. 10.15 – 11.45, A-216

Grupa 8 (Marina Zubak Pivarski)
uto. 8.45 – 10.15, A-216
čet. 8:00 – 9:30, A-314

Uvod u englesku književnost 2
Grupa 1 (dr. sc. Martina Domines)
uto. 09:30 – 11.00, A 104

Grupa 2 (dr. sc. Tihana Klepač)
čet. 8:45 – 10:15, A 105

Grupa 3 (dr. sc. Vanja Polić)
pon. 13.15 – 14.45, A123

Grupa 4 (dr. sc. Sven Cvek)
pet. 11:45 – 13:15, A 123

Grupa 5 (Hrvoje Tutek)
čet. 12:30 – 14:00, A 123

4. semestar: raspored

PREDDIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE: RASPORED PREDAVANJA
4. SEMESTAR (ljetni) 2019/20
(verzija od 10.2.2020. – pratite promjene)
_________________________________________________________________________________________

Sintaksa engleskoga jezika – rečenica (dr. sc. Irena Zovko Dinković)
sri. 11:00 – 12.30, D-3
čet. 12.30 – 14.00, D-7

Analiza engleskih tekstova
Grupa 1 (dr. sc. Ivana Bašić)
pon. 8.00 – 09.30, A-123
uto. 10.15 – 11.45, A-314

Grupa 2 (dr. sc. Ivana Bašić)
pon. 09.30 – 11.00, A-123
čet. 8.00 – 09.30, A-123

Grupa 3 (dr. sc. Ivana Bašić)
uto. 8.45 – 10.15, A-123
čet. 09.30 – 11.00, A-216

Grupa 4 (dr. sc. Tea Raše)
uto. 15:30 – 17:00, A 105
sri. 15:30 – 17:00, A 314

Grupa 5 (dr. sc. Tea Raše)
uto. 17:00 – 18:30, A 105
sri. 17:00 – 18:30, A 123

Grupa 6 (dr. sc. Tea Raše)
uto. 18:30 – 20:00, A 105
sri. 18:30 – 20:00, A 123

Grupa 7 (Marina Zubak Pivarski)
pon. 11.45 – 13.15, A-216
čet. 9.30 – 11.00, A-314

KNJIŽEVNI SEMINARI

Suvremena kanadska književnost na engleskom jeziku: Divlji zapad na kanadski način
(dr. sc. Vanja Polić)
pon. 17.00 – 18.30, A-123
sri. 16.15 – 17.00, A-105

Engleski roman 19. stoljeća (dr. sc. Borislav Knežević)
uto. 10.15 – 11.45, A-123
čet. 10.15 – 11.00, A-123

Cool Britannia? Britanska drama u razdoblju od 1956. do 2008. (dr. sc. Tihana Klepač)
sri. 9:30 – 11:00, A 123
čet. 10:15 – 11:00, A 105

Počeci modernog romana u Engleskoj početkom 18 st. (dr. sc. Vanja Polić)
pon. 16.15 – 17.00, A 105
sri. 14.45 – 16.15, A 105

Britanski romantizam: proza (dr. sc. Martina Domines Veliki)
uto. 12:30 – 13:15, A 314
pet. 09:30 – 11:00, A 105

Rat, rekonstrukcija, transformacija: američka književnost 1860 – 1914. (dr. sc. Jelena Šesnić)
pon. 08.45 – 9.30, A 105
sri. 09.30 – 11.00, A 105

Američka poezija 20. stoljeća (dr. sc. Stipe Grgas)
čet. 17.45 – 19.15, A 123
pet. 12.30 – 13.15, D 1

Američka kratka priča (dr. sc. Sven Cvek)
sri. 14:00 – 14:45, A 105
čet. 15:30 – 17:00, A 105

Američki modernizam (Hrvoje Tutek)
sri. 17:00 – 17:45, A 105
čet. 15:30 – 17:00, A 123

 

6. semestar: raspored

PREDDIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE: RASPORED PREDAVANJA
6. SEMESTAR (ljetni) 2019/20
(verzija od 10.2.2020. – pratite promjene)
_________________________________________________________________________________________

Fonetika i fonologija engleskoga jezika (dr. sc. Višnja Josipović Smojver)
Grupa 1
pon. 17:00 – 18:30, D3
pet. 14:00 – 15:30, D2

Grupa 2

uto. 17.00 – 18.30, D 2
pet. 17.00 – 18.30, D 2

Prijevodne vježbe
Grupa 1 (Vinko Zgaga)
uto. 14:45 – 16:15, A 314
pet. 14:45 – 16:15, A 314

Grupa 2 (Vinko Zgaga)
uto. 17:00 – 18:30, A 314
pet. 17:00 – 18:30, A 105

Grupa 3 (Vinko Zgaga)
uto. 18:30 – 20:00, A 314
pet. 18:30 – 20:00, A 105

Grupa 4 (dr. sc. Kristijan Nikolić) 
uto. 14:45 – 16:15, A 123
uto. 18:30 – 20:00, D1

Grupa 5 (dr. sc. Kristijan Nikolić)
uto. 16:15 – 17:45, A 123
uto. 18:30 – 20:00, D1

KNJIŽEVNI SEMINARI (Književni seminari: izbor iz ponude – 4. ili 6. (ljetni) semestar 2019/20.)
vidi na poveznici RASPORED za 4. semestar

 

5. semestar: raspored

PREDDIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE: RASPORED PREDAVANJA
5. SEMESTAR 2019/20.
(verzija od 13.9.2019. – pratite promjene)
_________________________________________________________________________________________

SEMANTIKA ENGLESKOG JEZIKA
(dr. sc. Milena Žic Fuchs)
pon. 14.45 – 16.15, D 6
pon. 17:00 – 18:30, D 6

KULTURE SAD-A I VELIKE BRITANIJE
Grupa 1 (dr. sc. Kristijan Nikolić)
uto. 16:15 –17:45, A 105
sri. 8:00 – 9:30, A 123

Grupa 2 (dr. sc. Kristijan Nikolić)
uto. 17:45 – 19:15, A-105
sri. 9:30 – 11:00, A 123

Grupa 3 (dr. sc. Alexander D. Hoyt)
pon. 12:30 – 14:00, A 105
sri. 14:00 – 15:30, A 105

Grupa 4 (dr. sc. Alexander D. Hoyt)
uto. 14:00 – 15:30, A 123
sri. 11:00 – 12:30, A 123

______________________________________________________

KNJIŽEVNI SEMINARI (Književni seminari: izbor iz ponude – 3. ili 5. (zimski) semestar 2019/20.)
pogledajte na poveznici RASPORED za 3. semestar

 

3. semestar: raspored

PREDDIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE: RASPORED PREDAVANJA
3. SEMESTAR 2019/20.
(verzija od 13.9.2019. – pratite promjene)
_________________________________________________________________________________________

SUVREMENI ENGLESKI JEZIK 3
Grupa 1
(dr. sc. Ivana Bašić)

uto. 8:45 – 10:15, A 314
pet. 9:30 – 11:00, A 314

Grupa 2 (Marina Zubak Pivarski)
pon. 9:30 – 11:00, A 216
čet. 8:00 – 9:30, A 216

Grupa 3 (Marina Zubak Pivarski)
uto. 8:00 – 9:30, A 216
čet. 9:30 – 11:00, A 216

Grupa 4 (dr. sc. Tea Raše)
uto. 16:15 – 17:45, A 314

sri. 15:30 – 17:00, A 314

Grupa 5 (dr. sc. Tea Raše)
uto. 17:45 – 19:15, A 314

sri. 17:00 – 18:30, A 314

Grupa 6
(dr. sc. Tea Raše)
uto. 19:15 – 20:45, A 314

sri. 18:30 – 20:00, A 314


KNJIŽEVNI SEMINARI (3. ili 5. (zimski) semestar))

Američki postmodernizam i popularna kultura
(dr.sc. Sven Cvek)
sri. 12.30 – 14.00, A 123
pet. 10:15 – 11:00, A 123

Aspekti američkoga romantizma
(dr. sc. Jelena Šesnić)
pon 08:45 – 9:30, A 105
sri 10:15 – 11:45, A 105

Britanski romantizam (poezija)
(dr.sc. Martina Domines Veliki)
uto. 14:00 – 14:45, A-314
pet. 9:30 – 11:00, A-105

Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost
(dr.sc. Tihana Klepač)
pon 10:15 – 11:00, A 123
uto. 12:30 – 14:00, A 105

Suvremeni američki roman
(dr.sc. Stipe Grgas)
čet. 17.45 – 19.15, A-123
pet. 12.30 – 13.15, A-105

Viktorijanska književnost: žanrovi i teme
(dr.sc. Borislav Knežević)
uto. 10.15 – 11.45, A-123
čet. 10.15 – 11.00, A-123

Viktorijanski roman: poetika i politika
(dr.sc. Tatjana Jukić)
uto. 11.45 -13.15, A-123
čet. 11.45-12.30, A-123

1. semestar: raspored

PREDDIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE: RASPORED PREDAVANJA
1. SEMESTAR 2019/20
(verzija od 13.9.2019. – pratite promjene)
____________________________________________________________________________________

UVOD U LINGVISTIČKI STUDIJ ENGLESKOG JEZIKA
(dr. sc. Marina Grubišić)

pon. 17:45 – 19:15, D-7
čet. 14.00 – 15.30, D-7

UVOD U STUDIJ ENGLESKE KNJIŽEVNOSTI 1
Grupa  1 (dr. sc. Sven Cvek)

čet. 15:30 – 17:00, A 123

Grupa  2 (dr. sc. Martina Domines Veliki)
uto. 11.45 – 13.15, A-314

Grupa  3 (dr. sc. Tihana Klepač)
pon. 11:00 – 12.30, A 105

Grupa  4 (dr. sc. Vanja Polić)
uto. 15:30 – 17:00, A 123

Grupa  5 (Hrvoje Tutek)
pet. 11.00 – 12.30, A 123

SUVREMENI ENGLESKI JEZIK 1
Grupa 1 (dr. sc. Anda Bukvić)

uto. 8:45 – 10:15, A 123
sri. 8:00 – 9:30, A 314

Grupa 2 (dr. sc. Anda Bukvić)
uto. 11:00 – 12:30, A 216
sri. 9:30 – 11:00, A 216

Grupa 3 (dr. sc. Anda Bukvić)
uto. 14:45 – 16:15, A216
sri. 11:45 – 13:15, A105

Grupa 4 (Marko Majerović)
sri. 14.45 – 16.15, A-216
pet. 8.00 – 9.30, A-216

Grupa 5 (Marko Majerović)
sri. 11.45 – 13.15, A-216
pet. 9.30 – 11.00, A-216

Grupa 6 (Marko Majerović)
sri. 13.15 – 14.45, A-216
pet. 11.00 – 12.30, A-216

Grupa 7 (Vinko Zgaga)
pon. 13:15 – 14:45, A 314
sri. 14:00 – 15:30, A 123

Grupa 8 (Marina Zubak Pivarski)
pon. 8:00 – 9:30, A 216
uto. 9:30 – 11:00, A 216