Program preddiplomskog studija

PROGRAM PREDDIPLOMSKOG STUDIJA ANGLISTIKE
(promjene kronološkim redoslijedom)

2010/11.
° Promjene
u programu preddiplomskog studija za ak. god. 2010/11.

2008/09.
° Korigirani bolonjski program za ak. godinu 2008/09.

   korigirani program studija (word.doc)

2005/06.
° Plan i program reformiranog studija za studente upisane ak. god. 2005./2006.

  plan i program (word.doc)