Promjene 2010 – preddiplomski

PREDDIPLOMSKI STUDIJ – PROMJENE U PROGRAMU
(PROMJENE za ak. god. 2010./2011.)

_________________________________________________________________________________________________

Preddiplomski studij anglistike
Mijenjaju se uvjeti za sljedeće kolegije:

          Suvremeni engleski jezik 2
          Suvremeni engleski jezik 3
          Analiza engleskih tekstova
          Kulture SAD-a i Velike Britanije
          Prijevodne vježbe

Za spomenute kolegije uvjeti su bili položene prethodne „jezične vježbe“, npr. za Suvremeni engleski jezik 2 položen Suvremeni engleski jezik 1, za Suvremeni engleski jezik 3 položen Suvremeni engleski jezik 2, itd.

Studenti će za upis u sljedeći zimski semestar morati položiti dva kolegija „jezičnih vježbi“ koja su odslušali u prethodnom ljetnom i zimskom semestru

Za upis u kolegij Suvremeni engleski jezik 3, koji se sluša u 3. semestru, studenti će morati položiti Suvremeni engleski jezik 1 i 2, dok će za upis u kolegij Kulture SAD-a i Velike Britanije, koji se sluša u 5. semestru, morati položiti Suvremeni engleski jezik 3 i Analizu engleskih tekstova.

Uvjet za Suvremeni engleski jezik 2:
upisan studij Engleskog jezika i književnosti

Uvjeti za Suvremeni engleski jezik 3:
Položeni kolegiji Suvremeni engleski jezik 1 i Suvremeni engleski jezik 2.

Uvjeti za Analizu engleskih tekstova:
Položeni kolegiji Suvremeni engleski jezik 1 i Suvremeni engleski jezik 2.

Uvjeti za Kulture SAD-a i Velike Britanije:
Položeni kolegiji Suvremeni engleski jezik 3 i Analiza engleskih tekstova.

Uvjeti za Prijevodne vježbe:
Položeni kolegiji Suvremeni engleski jezik 3 i Analiza engleskih tekstova.