Izborni kolegiji – nastava na hrvatskom jeziku

IZBORNI KOLEGIJI-nastava na hrvatskom jeziku
za studente 1. i 2. godine diplomskog studija anglistike i drugih grupa na Filozofskom fakultetu
(Kolegiji se ne izvode svake akademske godine)

Konteksti suvremene skandinavske kinematografije
kolegij se izvodi 2017/18.
4 ECTS boda