Dekanski rok kod V. Josipović

Dekanski rok za bolonjske studente iz Fonetike i fonologije i Engleskog širom svijeta

Bolonjski studenti koji žele još jednom polagati jedan od popravnih testova (t1 i t3) iz Fonetike i fonologije ili ispit iz EAW imat će priliku u utorak, 18. rujna u 16 h, A-105. Ako ima zainteresiranih, molim da se što prije prijave elektroničkom poštom, uz naznaku koji test pišu.