Dipl. ispit iz engl/ brit. knjiž. u rujnu

Starija engleska književnost.

Dipl. ispitu iz starije engleske književnosti koji će dr sc. Janja Ciglar-Žanić, red. prof, održati u srijedu, 26. rujna 2012, u sobi B—015, s početkom u 12:00 h, smiju pristupiti Darija Čurik, Tatjana Jukić, Nataša Košutić, Stjepan Marušić, Mirena Prpić i Tatjana Vuk.

Dipl. ispitu iz starije engleske književnosti koji će dr sc. Vanja Polić, asist, održati u petak, 28. rujna 2012, u sobi B—017, s početkom u 12:00 h, smiju pristupiti Marija Dragičević, Matea Jagečić Boltek, Zrinka Jukić, Mario Morović i Maja Veselinović.

Moderna britanska književnost.

Dipl. ispitu iz moderne britanske književnosti koji će dr. sc. Borislav Knežević, red. prof, održati u utorak, 25. rujna 2012, u sobi B—017, s početkom u 14:00 h, smiju pristupiti Darija Čurik, Marija Dragičević, Maja Gložinić, Nataša Košutić, Irena Krištafor, Mario Morović i Zdenka Sokač.

Dipl. ispitu iz moderne britanske književnosti koji će dr. sc. Iva Polak, doc, održati u petak, 28. rujna 2012, u sobi B—020, s početkom u 10:00 h, smiju pristupiti Petar Babić, Bojan Došen, Zdenka Ivkovčić, Tomislav Kožul, Jasenka Ljuština, Stjepan Marušić i Mirena Prpić.

Katedra za englesku književnost