Home » web stranice članova odsjeka » dr. sc. Jelena Šesnić, red. prof.

dr. sc. Jelena Šesnić, red. prof.

red. prof. dr. sc. Jelena Šesnić 
E-mail: jsesnic@ffzg.hr
Ured: B-018
Telefon: 6120-060

Biografija

2019.
redovita profesorica, Odsjek za anglistiku, Sveučilište u Zagrebu
2018.–2020.
Predstojnica Katedre za amerikanistiku Odsjeka za anglistiku
2018. –
Predsjednica Hrvatskoga udruženja za američke Studije (HUAmS)
2014.-2018.
Članica istraživačkog tima HRZZ-1543: A Cultural History of Capitalism: Britain, America, Croatia
2013. –
Su-organizatorica godišnjih amerikanističkih radionica pri HUAmS-u
2016. –
Potpredsjednica AASSEE-a (Association for Amerian Studies in Southeast Europe)
 
Članica uredništva Književne smotre i Borderlands (e-časopis AASSEE-a)
2012.
izvanredna profesorica, Odsjek za anglistiku
2011.-2013.
pročelnica Odsjeka za anglistiku, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Lipanj 2011.
Sudionica, Forum for Young Researchers, European Science Foundation, National University of Ireland
2010.
Su-osnivačica i tajnica HUAmS-a
2009/10.
Erasmus gost predavač na Sveučilištu u Grazu
2006.
docentica
2005.
doktorat iz filologije
2001.
magisterij
1997.
diploma Filozofskoga fakulteta u Zagrebu

Područja istraživanja
Američka književnost 19. i 20. stoljeća, metodologija američkih studija, teorija traume, studije pamćenja, kulture anglofone hrvatske dijaspore

Preddiplomski kolegiji
Aspekti američkoga romantizma; Rat, rekonstrukcija, transformacija: am. knjiž. 1860-1914; Američki roman 19. stoljeća; Američki Bildungsroman 19. i 20. stoljeća; Američko žensko pismo 19. stoljeća

Diplomski kolegiji
Hrvatsko-američka etnička književnost; Suvremena američka etnička književnost; Povijest i pamćenje u suvremenom američkom romanu; Povijest i metodologija američkih studija 2

Postdiplomski kolegiji
Etnički, nacionalni i transnacionalni identiteti u eri globalizacije; Povijest i pamćenje u suvremenom američkom romanu; Kapitalistički modernitet i američko žensko pismo; Hrvatsko-američko pismo i poetika transkulturacije; Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima

Odabrana Bibliografija

Knjige
– Mračne žene. Prikazi ženstva u američkoj književnosti (1820.-1860.). Zagreb: Leykam International, 2010.
– From Shadow to Presence: Representations of Ethnicity in Contemporary American Literature. Amsterdam, New York: Rodopi, 2007.

Urednički rad
Zbirke eseja:

The Errant Labor of the Humanities: Festschrift Presented to Stipe Grgas. Ed. Sven Cvek, Borislav Knežević and Jelena Šesnić. Zagreb: FF press, 2017.
– Siting America/ Sighting Modernity: Essays in Honor of Sonja Bašić. Ed. Jelena Šesnić. Zagreb: FF Press, 2010.
Časopisi:
– Šesnić, Jelena, and Sven Cvek, eds. Working Papers in American Studies, Vol. III. The (Un)usable Pasts in American Studies. Zagreb: Hrvatsko udruženje za američke studije 2018. 
http://www.huams.hr/wpas
– Šesnić, Jelena and Sven Cvek, eds. Working Papers in American Studies. Vol. II. Quarter of a Century after the Fall of the Berlin Wall: Perspectives and Directions in Croatian and Regional American Studies. Zagreb: Hrvatsko udruženje za američke studije, 2016.

http://www.huams.hr/wp-content/uploads/2017/02/wpas_v2_huams_2016.pdf
Književna smotra. Znaci vremena. Povodom 80 godina zagrebačke anglistike. Ur. Borislav Knežević i Jelena Šesnić. XLVI/2014, 172 (2). 

Za punu bibliografiju vidjeti poveznicu na Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI):
https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=236460