OBRANA DIPLOMSKOG RADA, MISLAV GLEICH

Dana 9. rujna 2021. u 10:00, u učionici A-105, održat će se javna obrana diplomskog rada Mislava Gleicha, pred povjerenstvom u sastavu
prof.dr.sc. Borislav Knežević,
doc.dr.sc. Martina Domines Veliki i
prof.dr.sc. Tatjana Jukić Gregurić.