Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada Tajane Kovačević održat će se u utorak 7. rujna u 11 sati u prostoriji A-216.