dr. sc. Janja Čulig Suknaić, poslijedoktorand

Biografija

2020. doktorirala na poslijediplomskom doktorskom studiju lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Antonimija kao pojmovna kategorija značenjske suprotnosti u engleskome i hrvatskome jeziku)
   

Diplomski kolegiji
Lingvistički seminar: Semantika
Leksikologija i leksikografija
Kognitivna lingvistika i prevođenje

Janja Čulig Suknaić rođena je 1986. godine u Zagrebu. Pohađala je II. gimnaziju nakon koje je upisala Filozofski fakultet u Zagrebu. Godine 2011. diplomirala je na Odsjeku za anglistiku i na Odsjeku za povijest umjetnosti. Godine 2012. je upisala Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i godine 2014. zaposlena na Odsjeku za anglistiku kao asistentica. Godine 2020. obranila je doktorsku disertaciju naslova “Antonimija kao pojmovna kategorija značenjske suprotnosti u engleskome i hrvatskome jeziku”, pod mentorstvom prof. dr. sc. Milene Žic Fuchs i prof. dr. sc. Miloša Judaša s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2021. na Odsjeku za anglistiku je zaposlena kao poslijedoktorandica.
Drži nastavu na kolegijima Leksikologija i leksikografija i Lingvistički seminar: semantika. Kao doktorski student je sudjelovala na međunarodnim ljetnim školama, poput Radboud Summer School of Cognitive Neuroscience, te konferencijama poput Figurative Thought and Language na kojoj je osvojila jednu od nagrada za najbolje mlade znanstvenike.
Članicom je Hrvatskog filološkog društva te je akademske godine 2017./2018. bila voditeljicom Zagrebačkog lingvističkog kruga.
Članicom je istraživačke skupine pod voditeljstvom prof. dr. sc. Ide Raffaelli unutar Znanstvenog centra izvrsnosti za temeljnu, kliničku i translacijsku neuroznanost pri Hrvatskom institutu za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Kao članica istraživačke skupine bavi se jezičnim pitanjima vezanima uz razvoj ljudskoga mozga. Primarno područje znanstvenog interesa je semantika, osobito značenjski odnosi.

Opširnija bibliografija:
https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/351783