Dobitnici nagrade za izvrsnost u studiju u ak. god. 2019./20.

NAGRADE ZA IZVRSNOST U STUDIJU – ODSJEK ZA ANGLISTIKU

Nagrade za izvrsnost na studiju anglistike i skandinavistike za akademsku godinu 2019./2020. dobivaju:

Preddiplomski studij:

Irma Krcan – studij anglistike

Lorena Jerbić – studij švedskog jezika i kulture

Diplomski studij:

Mislav Živković – dvopredmetni studij anglistike

Matej Kovačević – jednopredmetni studij anglistike

Gregory Andreev – studij švedskog jezika i kulture

Čestitamo dobitnicima!