Poziv na konferenciju “Premostiti jaz: mladi, prostor i izvan toga” (Osijek, rok 1.3.2020.)

Poziv za sudjelovanje na prvoj interdisciplinarnoj konferenciji
“Premostiti jaz: mladi, prostor i izvan toga”

(15. do 17. travnja 2020. na Filozofskom fakultetu u Osijeku)

Poštovani,

Udruga studenata anglistike „Glotta“ u suradnji s Filozofskim fakultetom u Osijeku i Odsjekom za engleski jezik i književnost organizira svoju prvu interdisciplinarnu konferenciju „PREMOSTITI JAZ: MLADI, PROSTOR, KNJIŽEVNOST I IZVAN TOGA”.
Konferencija je namijenjena svim mladim  istraživačima, a cilj je konferencije osigurati profesionalni i prijateljski okoliš za razmjenu pogleda, ideja i pristupa mladih istraživača o temama mladih i prostora u kontekstu književnog stvaralaštva i šire. Konferencija će se održati od 15. do 17. travnja 2020. na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Ovim putem pozivamo Vas da podijelite ovaj poziv sa svojim studentima u svrhu ostvarivanja novih spoznaja, pogleda i napredovanja anglistike i srodnih znanosti te da ih potaknete da se akademski razvijaju putem sudjelovanja na raznim konferencijama i simpozijima.

Poziv za sudjelovanje nalazi se na linku:
https://drive.google.com/file/d/1PW8BYFfAqlyDL4dkuKYH5_a2cSVA6bR7/view?usp=sharing

Prijave za konferenciju otvorene su do 1. ožujka 2020.
Možete ih pronaći na linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1h1DnXtQe9UAQtbP_4sMb3_lWMYXf1irWgAzxmaEk3NMI3g/viewform?fbclid=IwAR3ohkDO4mFgeq4fQV119w1Jhrgx0jihihe7x2FziUagGTDVHUzMsYhjiys

Facebook stranica konferencije: https://www.facebook.com/events/746760765816126/

Organizacijski tim konferencije