CEL 3 – upute za prijavu ispita – VAŽNO!

Lektorice će objaviti rezultate kolokvija na Omegi.

Molimo sve studente da OBAVEZNO prijave ispit 10.2. (prvi rok) u ISVU sustavu s obzirom da se kolokviji računaju kao ispit.

Studenti koji nisu prošli kolokvije ili nisu zadovoljni s ocjenom te žele izaći na prvi rok 10.2. neka isto prijave ispit u ISVU sustavu, ali neka OBAVEZNO pošalju mail i lektorici Raše te neka u subjectu maila napišu: Prijava za ispit 10.2.

Lektorice 2. godine