Konačni rezultati kvalifikacijskog postupka – diplomski studij na Odsjeku za anglistiku (1.10.2018.)

Konačni rezultati kvalifikacijskog postupka za upis u smjerove diplomskog studija
na Odsjeku za anglistiku

U prilogu se nalazi konačna abecedna lista kandidata koji su na temelju svojih prijava i priložene potpune dokumentacije ostvarili pravo na upis u smjerove diplomskog studija anglistike.

Obavijesti o završnim koracima procedure upisa mogu se pronaći na službenoj stranici upisa u diplomske studije na FFZG (http://upisi-diplomski.ffzg.hr/).

________________________________
Iz Odsjeka, 1. listopada 2018.