Jasenka Čengić, asistentica

Biografija

2017. asistentica na Katedri za metodiku Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
2015. – 2017. izvodila vježbe na kolegiju Poučavanje engleskoga kao stranoga jezika kao vanjska suradnica na Katedri za metodiku Filozofskog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
2014. upisala doktorski studij Glotodidaktike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
2013. – 2015. predavala engleski jezik struke kao vanjska suradnica na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
2013. – 2017. predavala engleski jezik (OŠ Ljudevita Gaja, Zaprešić; Srednja škola Pregrada; Međunarodna škola Matija Gubec)
2013. diplomirala engleski jezik i književnost i mađarski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Istraživački interesi
proces ovladavanja jezikom; rano usvajanje stranog jezika; individualne razlike u ovladavanju jezikom; obrazovanje nastavnika stranih jezika

Diplomski kolegiji
Poučavanje engleskog kao stranog jezika
Praksa 1
Praksa 2

Radovi
– Čengić, Jasenka. (2019) Exlopring the Language Development of a Young Multilingual: A Case Study of Metalinguistic Awareness. UPRT 2019 : Empirical Studies in Applied Linguistics. Lehman, Magdolna ; Lugossy, Réka ; Nikolov, Marianne ; Szábó, Gábor (eds): Lingua Franca Csoport. str. 15-32.
– Čengić, Jasenka. (2019) Talent za učenje jezika. Izazovi učenja stranog jezika u osnovnoj školi. [ur. Vrhovac, Y. i sur.], Zagreb, Naklada Ljevak
– Čengić, Jasenka. (2019) Programiranje i planiranje u nastavi stranih jezika. Izazovi učenja stranog jezika u osnovnoj školi. [ur. Vrhovac, Y. i sur.], Zagreb, Naklada Ljevak
– Čengić, Jasenka; Hanžić Deda, Silvija; Blažević, Ana Gabrijela. (2017) Evaluation of the Faculty of Humanities and Social Sciences (FHSS) Doctoral Program in Foreign Language Education: Questionnaire Design. UZRT 2016 : Empirical Studies in Applied Linguistics. Letica Krevelj, Stela; Geld, Renata (eds) Zagreb : FF Press. Str. 81-89.
 – Čengić, Jasenka. (2015) Što se krije iza naslova znanstvenih radova? Analiza naslova naslova radova objavljenih u jezičnim časopisima i časopisima čija su domena sport i tjelovježba. Od teorije do prakse u jeziku struke. Cigan, Vesna ; Omrčen, Darija (ur.). Zagreb : Udruga nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama. 5-17.