Jasenka Čengić, asistentica

Biografija

2017. – 2023. asistentica na Katedri za metodiku Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
2015. – 2017. izvodila vježbe na kolegiju Poučavanje engleskoga kao stranoga jezika kao vanjska suradnica na Katedri za metodiku Filozofskog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
2014. upisala doktorski studij Glotodidaktike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
2013. – 2015. predavala engleski jezik struke kao vanjska suradnica na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
2013. – 2017. predavala engleski jezik (OŠ Ljudevita Gaja, Zaprešić; Srednja škola Pregrada; Međunarodna škola Matija Gubec)
2013. diplomirala engleski jezik i književnost i mađarski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Istraživački interesi
proces ovladavanja jezikom; rano usvajanje stranog jezika; individualne razlike u ovladavanju jezikom; obrazovanje nastavnika stranih jezika

Diplomski kolegiji
Poučavanje engleskog kao stranog jezika
Praksa 1
Praksa 2

Radovi

– Čengić, J. (prihvaćeno za objavljivanje). Young L2 Learners Oral Production Skills: Does Vocabulary Learning Ability Count? U D. Karoulla-Vrikki i L. Lopriore (Ur.) Oracy Acquisition and Development in Early Second Language Learning: Voices from Diverse International Contexts. Multilingual Matters.
– Čengić, J. (2022). Moyer, Alene (2021). The Gifted Language Learner: A Case of Nature of Nurture. New York, Cambridge University Press. ISBN 978-1-108-71086-2 Strani jezici 51(1), 127 -130.
– Čengić, J., i Erk, M. (2022). Assessment practices of EFL teachers in Croatia: How do we go about young learners? U S. Papadopoulosi Chiper (Ur.). International Current Trends in Applied Linguistics and Pedagogy. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Opširnija bibliografija:
https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|%C4%8Cengi%C4%87,%20Jasenka%20%2834243%29|text|profile