Arhiva kategorije: 8. semestar – SMJER LINGVISTIKA

Povijest engleskog jezika

Naziv kolegija: Povijest engleskog jezika
Ljetni
semestar
Broj ECTS bodova: 5

Nositelj kolegija: dr. sc. Mateusz Milan Stanojević, doc.
Nastavnik: dr. sc. Mateusz Milan Stanojević, doc.
Jezik: engleski
Semestar u kojem se kolegij sluša: II. diplomskog studija
Uvjeti: Za pohađanje ovog kolegija nema posebnih uvjeta, osim da je student redovno upisan u semestar u kojem se kolegij sluša.
Oblik nastave: 4 sata predavanja
CILJ KOLEGIJA: Stjecanje uvida u razvoj engleskog jezika i njegove osobine u odnosu na društvo i njegov razvoj. Opće obrazovni predmet za angliste.
SADRŽAJ KOLEGIJA: Kolegij daje pregled društvenih zbivanja i njihovu suigru s jezičnom praksom od naseljavanja Britanskih otoka do danas te s pregledom najvažnijih čimbenika koji potiču promjene odnosno onih koji ih zaustavljaju.

Week

Topic

1

Introduction, Syllabus, Aims, Grading. Expectations. Why study history of languages. Why study the history of English? Perspectives: multiple languages, single language. Internal and external history of languages. Types of changes that can be studied with examples: vocabulary, grammar, pronunciation. Factors that influence language change.

 

Types of changes that can be studied with examples: vocabulary, grammar, pronunciation. Factors that influence language change. How to study changes – methodologies and theories. Different importance given to different factors depending on the theory.

2

External history: reading from McIntire. the OE period, the ME period

 

External history: reading from McIntire. the ME, the EModE period.

3

OE: examples of OE texts: deciphering, understanding, translating. Grammatical characteristics of OE texts.

 

OE: examples of OE texts: deciphering, understanding, translating. Grammatical characteristics of OE texts. Comparison with PDE.

4

Case studies: reading OE texts, and focusing on a selected aspect based on research papers. Possible topics: OE literature and its role/importance; Everyday life in the period; Uses of tense/aspect; OE lexicon, OE pronunciation and the way it can be studied, etc.

 

Case studies: reading OE texts, and focusing on a selected aspect based on research papers.

5

Case studies: reading OE texts, and focusing on a selected aspect based on research papers.

 

Presenting case studies.

6

Presenting case studies.

 

Intermezzo: comparing different languages, language families, reconstruction.

7

Intermezzo: OE vs other Germanic languages; reconstructions and extensions

 

ME: external history (revision). Comparing ME and OE texts: basic similarities and differences.

8

Reading ME texts: understanding, deciphering, translating. Using ME dictionaries. Basic descriptions of ME vocabulary, syntax, pronunciation.

 

Case studies: ME. Grammar, metaphor, life, vocabulary change, grammaticalization. Using ME corpora and dictionaries.

9

Case studies: ME. Grammar, metaphor, life, vocabulary change, grammaticalization. Using ME corpora and dictionaries.

 

Case studies: ME. Grammar, metaphor, life, vocabulary change, grammaticalization. Using ME corpora and dictionaries.

10

Presenting case studies.

 

Presenting case studies.

11

Guest lecture: OE and ME literature and its importance for culture/literature today.

 

Revision of external history: Early Modern English. Caxton and printing. Emergence of Standard English.

12

Early Modern English: Shakespeare. Standardization: dictionaries, grammars. Prescriptivism

 

Late Modern English. Industrialization. Englishes, colonialism, pidgins.

13

Variation in constructions, tense use, vocabulary in the Modern English Period. Using COHA.

 

COHA: case studies.

14

COHA: case studies.

 

Language change/variation today: the influence of new technologies and globalization. Written vs. spoken language. Affordances. Case studies in language change: new technologies.

15

English as a Lingua Franca: a variety or variation in progress? The native speaker issue, the issue of native culture. The importance of power in establishing language and the language narrative.

 

Revision: key vocabulary, the whys and hows of language change.

Način rada:
Studenti trebaju redovito pohađati nastavu i aktivno sudjelovati u nastavi. Svaki student u tijeku semestra dužan je samostalno ili u paru s drugim studentom u dogovorenom terminu prezentirati jedno istraživanje na relevantnu temu prema vlastitom izboru.

Studentske obveze i elementi vrednovanja:
70 % ispit
30 % seminarski rad

Obavezna literatura:
 – McIntyre, Dan. 2009. History of English. A resource book for students. Routledge. London.
 – Baugh, Albert C. and Cable, Thomas. 2002. A History of the English Language. Fifth Edition. Routledge. London.

Dodatna literatura:
 
Freeborn, Dennis. 1998. From Old English to Standard English. Second Edition. Palgrave. Houndmills.

 

Povijest engleskog jezika (arhiva)

Naziv kolegija: Povijest engleskog jezika
Ljetni
semestar
(od ak. god. 2015/16.)
Broj ECTS bodov
a: 5

Nositelj kolegija: dr. sc. Mateusz Milan Stanojević, doc.
Nastavnik: dr. sc. Mateusz Milan Stanojević, doc.
Jezik: engleski
Semestar u kojem se kolegij sluša: II. diplomskog studija
Uvjeti: Za pohađanje ovog kolegija nema posebnih uvjeta, osim da je student redovno upisan u semestar u kojem se kolegij sluša.
Oblik nastave: 4 sata predavanja
CILJ KOLEGIJA: Stjecanje uvida u razvoj engleskog jezika i njegove osobine u odnosu na društvo i njegov razvoj. Opće obrazovni predmet za angliste.
SADRŽAJ KOLEGIJA: Kolegij daje pregled društvenih zbivanja i njihovu suigru s jezičnom praksom od naseljavanja Britanskih otoka do danas te s pregledom najvažnijih čimbenika koji potiču promjene odnosno onih koji ih zaustavljaju.

Week

Topic

1

Introduction, Syllabus, Aims, Grading. Expectations. Why study history of languages. Why study the history of English? Perspectives: multiple languages, single language. Internal and external history of languages. Types of changes that can be studied with examples: vocabulary, grammar, pronunciation. Factors that influence language change.

 

Types of changes that can be studied with examples: vocabulary, grammar, pronunciation. Factors that influence language change. How to study changes – methodologies and theories. Different importance given to different factors depending on the theory.

2

External history: reading from McIntire. the OE period, the ME period

 

External history: reading from McIntire. the ME, the EModE period.

3

OE: examples of OE texts: deciphering, understanding, translating. Grammatical characteristics of OE texts.

 

OE: examples of OE texts: deciphering, understanding, translating. Grammatical characteristics of OE texts. Comparison with PDE.

4

Case studies: reading OE texts, and focusing on a selected aspect based on research papers. Possible topics: OE literature and its role/importance; Everyday life in the period; Uses of tense/aspect; OE lexicon, OE pronunciation and the way it can be studied, etc.

 

Case studies: reading OE texts, and focusing on a selected aspect based on research papers.

5

Case studies: reading OE texts, and focusing on a selected aspect based on research papers.

 

Presenting case studies.

6

Presenting case studies.

 

Intermezzo: comparing different languages, language families, reconstruction.

7

Intermezzo: OE vs other Germanic languages; reconstructions and extensions

 

ME: external history (revision). Comparing ME and OE texts: basic similarities and differences.

8

Reading ME texts: understanding, deciphering, translating. Using ME dictionaries. Basic descriptions of ME vocabulary, syntax, pronunciation.

 

Case studies: ME. Grammar, metaphor, life, vocabulary change, grammaticalization. Using ME corpora and dictionaries.

9

Case studies: ME. Grammar, metaphor, life, vocabulary change, grammaticalization. Using ME corpora and dictionaries.

 

Case studies: ME. Grammar, metaphor, life, vocabulary change, grammaticalization. Using ME corpora and dictionaries.

10

Presenting case studies.

 

Presenting case studies.

11

Guest lecture: OE and ME literature and its importance for culture/literature today.

 

Revision of external history: Early Modern English. Caxton and printing. Emergence of Standard English.

12

Early Modern English: Shakespeare. Standardization: dictionaries, grammars. Prescriptivism

 

Late Modern English. Industrialization. Englishes, colonialism, pidgins.

13

Variation in constructions, tense use, vocabulary in the Modern English Period. Using COHA.

 

COHA: case studies.

14

COHA: case studies.

 

Language change/variation today: the influence of new technologies and globalization. Written vs. spoken language. Affordances. Case studies in language change: new technologies.

15

English as a Lingua Franca: a variety or variation in progress? The native speaker issue, the issue of native culture. The importance of power in establishing language and the language narrative.

 

Revision: key vocabulary, the whys and hows of language change.

Način rada:
Studenti trebaju redovito pohađati nastavu i aktivno sudjelovati u nastavi. Svaki student u tijeku semestra dužan je samostalno ili u paru s drugim studentom u dogovorenom terminu prezentirati jedno istraživanje na relevantnu temu prema vlastitom izboru.

Studentske obveze i elementi vrednovanja:
70 % ispit
30 % seminarski rad

Obvezatna literatura:
Baugh, Albert C. and Cable, Thomas (2002), A History of the English
Language
. Fifth Edition. Routledge. London.

Barber, Charles (1993), The English Language. A Historical Introduction.
Cambridge University Press. Cambridge
Crystal, David. (1995), The Cambridge Encyclopaedia of the English
Language
, Cambridge University Press. Cambridge. (Chapters 2 &3; 7)

Dopunska literatura:
– Baker, Peter (2003). Introduction to Old English. Blackwell publishing.
– The Cambridge History of the English Language. Volumes I – III. Cambridge University Press. Cambridge.
– Crystal, David. (2004), The Stories of English. Allen Lane, Penguin. London
– Fennell, Barbara. (2001), A History of English, A Sociolinguistic Approach. Blackwell Publishing. Cornwall.
– Freeborn, Dennis. (1998), From Old English to Standard English. Second Edition. Palgrave. Handmills
– Görlach, Manfred. (1994), The Linguistic History of English. Palgrave Macmillan.
– Görlach, Manfred. (1991), Introduction to Early Modern English. Cambridge University Press. Cambridge.
– Hogg, Richard. (2002), An Introduction to Old English. Edinburgh University Press. Edinburgh
– Horobin, Simon i Smith, Jeremy (2002), An Introduction to Middle English. Edinburgh University Press. Edinburgh.
– Millward, C.M. (1996), A Biography of the English Language. Boston: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
– Pyles, Thomas i Algeo, John. (1993), The Origins and Development of the English Language. Fourth Edition. Ted Buchholz. Boston.
– Smith, Jeremy. (1999) Essentials of Early English. Routledge

Nastavi čitati

Analiza diskursa – jezik komunikacijskih tehnologija

Lingvistički seminar: Analiza diskursa – jezik komunikacijskih tehnologija
(od ljetnog semestra 2012/2013.)
ECTS: 
5

Nositelj kolegija: prof. dr. Milena Žic Fuchs
Nastavnik: dr. sc. Marina Grubišić, doc.
Jezik: engleski
Semestar u kojem se kolegij sluša: II. semestar diplomskog studija
Status: izborni
Uvjeti:
Oblik nastave: 2 sata seminara

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave, izrada seminarskog rada (pojedinačno ili u manjim skupinama).
Cilj: Cilj je ovoga seminara studente upoznati s temeljnim pojmovima analize teksta. Teorijska znanja primjenjuju se na specifičnostima tekstova koje nalazimo u komunikacijskim tehnologijama. Analizom tih tekstova dolazi se do uvida kako se stvaraju nova komunikacijska pravila i rituali.

Teme:
Analiza teksta, analiza diskursa.
Komunikacijska i informacijska tehnologija. Nova pismenost.
SMS.
IRC; chat; IM.
E-mail.
Forum.
Web 2.0.

Obvezna literatura:

Crystal, D. (2000). Language and the Internet. Cambridge University Press.
Brown, G. i Yule, G. (1983). Discourse Analysis. Cambridge University Press.
Levinson, Stephen C. (1983). Pragmatics. Cambridge University press

Dodatna literatura:
– Austin, J.L. (1962). How To Do Things With Words. Oxford University Press.
– Searle, John R. (1969). Speech Acts – An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge University Press.
– Berners-Lee, T. (2000). Weaving the Web: The Original Design and Ultimate Destiny of the World Wide Web. Harper Paperbacks.
– Thurlow, C. et al. (2004). Computer-Mediated Communication. Social Interaction and the Internet. Sage Publications Ltd.
– Baym, N. (2010). Personal Connections in the Digital Age (Digital Media and Society). Polity.
– Journal of Computer-Mediated Communication. http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1083-6101

 

Povijest engleskog jezika (arhiva)

Naziv kolegija: Povijest engleskog jezika
(za ak. god. 2013/14. i ranije; od ak. god. 2015/16 kolegij preuzima dr. sc. Stanojević)
Ljetni
semestar
Broj ECTS bodov
a: 5

Nositelj kolegija: prof. dr. Milena Žic Fuchs
Nastavnik: dr. sc. Vlatko Broz
Jezik: engleski
Semestar u kojem se kolegij sluša: II. diplomskog studija
Uvjeti: Za pohađanje ovog kolegija nema posebnih uvjeta, osim da je student redovno upisan u semestar u kojem se kolegij sluša.
Oblik nastave: 4 sata predavanja
CILJ KOLEGIJA: Stjecanje uvida u razvoj engleskog jezika i njegove osobine u odnosu na društvo i njegov razvoj. Opće obrazovni predmet za angliste.
SADRŽAJ KOLEGIJA: Kolegij daje pregled društvenih zbivanja i njihovu suigru s jezičnom praksom od naseljavanja Britanskih otoka do danas te s pregledom najvažnijih čimbenika koji potiču promjene odnosno onih koji ih zaustavljaju.

Week Topic
1 Introduction. Periodization. Language Types. Indo-European Languages. Germanic Languages. Old English.
2 Comparative Method. Grimm’s Law and Proto-Germanic.
Old English Spelling and Phonology.
Old English Names and Old English Dialects. Runes.
3 Old English Morphology – paradigms (nouns, verbs, pronouns).
4 Old English Lexicon and Semantics, Scandinavian influence
5 Old English Syntax and Verb Phrase
6 Translating Old English texts (Aelfric, Anglo-Saxon Chronicle, Alfred and Beowulf).
7 Middle English. Introduction.
Consequences of Norman Invasion. New phonemes. Lost inflections.
8 Middle English dialects.
Orthography. Word formation.
9 Middle English Vocabulary. Loanwords. Syntax.
10 Reading Middle English texts (The Peterborough Chronicle, The Canterbury Tales, Sir Gawain and the Green Knight).
11 Early Modern English. Caxton and printing.
Emergence of Standard English.
12 The Great Vowel Shift.
Grammaticalization.
13 Rise of prescriptivism. Dictionaries and Grammars.
Vocabulary.
14 Shakespeare. Status of English. The rise of world standard Englishes.
Late Modern English.
15 Modern English
Revision
Exam

Način rada:
Studenti trebaju redovito pohađati nastavu i aktivno sudjelovati u nastavi. Svaki student u tijeku semestra dužan je samostalno ili u paru s drugim studentom u dogovorenom terminu prezentirati jedno istraživanje na relevantnu temu prema vlastitom izboru.

Studentske obveze i elementi vrednovanja:
70 % ispit
30 % seminarski rad

Obvezatna literatura:
Baugh, Albert C. and Cable, Thomas (2002), A History of the English
Language
. Fifth Edition. Routledge. London.

Barber, Charles (1993), The English Language. A Historical Introduction.
Cambridge University Press. Cambridge
Crystal, David. (1995), The Cambridge Encyclopaedia of the English
Language
, Cambridge University Press. Cambridge. (Chapters 2 &3; 7)

Dopunska literatura:
– Baker, Peter (2003). Introduction to Old English. Blackwell publishing.
– The Cambridge History of the English Language. Volumes I – III. Cambridge University Press. Cambridge.
– Crystal, David. (2004), The Stories of English. Allen Lane, Penguin. London
– Fennell, Barbara. (2001), A History of English, A Sociolinguistic Approach. Blackwell Publishing. Cornwall.
– Freeborn, Dennis. (1998), From Old English to Standard English. Second Edition. Palgrave. Handmills
– Görlach, Manfred. (1994), The Linguistic History of English. Palgrave Macmillan.
– Görlach, Manfred. (1991), Introduction to Early Modern English. Cambridge University Press. Cambridge.
– Hogg, Richard. (2002), An Introduction to Old English. Edinburgh University Press. Edinburgh
– Horobin, Simon i Smith, Jeremy (2002), An Introduction to Middle English. Edinburgh University Press. Edinburgh.
– Millward, C.M. (1996), A Biography of the English Language. Boston: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
– Pyles, Thomas i Algeo, John. (1993), The Origins and Development of the English Language. Fourth Edition. Ted Buchholz. Boston.
– Smith, Jeremy. (1999) Essentials of Early English. Routledge

Nastavi čitati

Kognitivna lingvistika

od – zimski semestar 2010./2011.
Naziv kolegija: Kognitivna lingvistika
Broj ECTS bodova: 
5

Nositelj kolegija: prof. dr. Milena Žic Fuchs
Nastavnik:  prof. dr. Milena Žic Fuchs
Jezik:   engleski
Semestar u kojem se kolegij sluša:   I. ili II. semestar diplomskog studija
Uvjeti: Položen ispit iz Sintakse i Semantike engleskoga jezika
Oblik nastave: 4 sata predavanja
CILJ KOLEGIJA: Cilj je ovoga kolegija upoznati studente s osnovnim postavkama kognitivne lingvistike, točnije kognitivne semantike i kognitivne gramatike.
SADRŽAJ KOLEGIJA: Kolegij se uvodi kraćim prikazom Američke lingvistike, tj. doprinosima Boasa, Sapira, Bloomfielda i Whorfa, odnosno točnije prikazom njihovih viđenja odnosa jezika, kulture i mišljenja. Tragom te tradicije uvode se temeljne postavke kognitivne lingvistike s posebnim težištem na pojmovima prototipa i kategorije. Nadalje, obrađuju se osnovne postavke kognitivne gramatike, termini poput sheme i domene, i posebna se pažnja posvećuje usporedbi strukturalističkih, transformaciono-generativnih i kognitivno gramatičkih pristupa gramatičkim pojavnostima. Gore navedene teorijske postavke analiziraju se na primjerima iz engleskoga i hrvatskoga jezika.

Program nastave po tjednima (syllabus)

Week Topic
1. Cognitive linguistics and its links with Cognitive Science.
2. Cognitive linguistics and its links with early American linguistics (Boas, Sapir, Whorf)
3. Cognitive linguistics and its links with early American linguistics (Boas, Sapir, Whorf)
4. Categories – classical and cognitive linguistic views. Relationship between TG grammar and cognitive linguistics. Notion of prototype.
5. Categories – classical and cognitive linguistic views. Relationship between TG grammar and cognitive linguistics. Notion of prototype.
6. Scenes and frames semantics and their relevance for cognitive linguistics.
7. Schemas and domains and their relevance for category organization.
8. Preparation of research topic. Discussion of methodology and aims.
9. Basic notions of Cognitive Grammar.
10. Cognitive Grammar.
11. Discussion of links with theoretical constructs in classical European structuralism. Construction grammars.
12. Submit research results. Discussion of obtained data.
13. Synthesis and theoretical interpretation of research results.
14. reserved for follow-up of any of the above topics
revision
15. FINAL TEST

NAČIN RADA:
Studenti trebaju redovito pohađati nastavu i aktivno sudjelovati u nastavi. Tijekom semestra radit će se i zajednički istraživački projekt u kojem su studenti dužni aktivno sudjelovati.

STUDENTSKE OBAVEZE I ELEMENTI VREDNOVANJA:
Gradivo se predaje po cjelinama, uz obvezatne rasprave. Obvezatan rad na istraživačkom projektu te položen pismeni ispit.

OBAVEZNA LITERATURA (odabrana poglavlja i stranice):
Croft
. W. i Cruse, Alen, D. (2004), Cognitive Linguistics. Cambridge University Press

Dirven, R. i Verspoor, M. (1998), Cognitive Exploration of Language and Linguistics. John Benjamins Publishing Company.

DODATNA LITERATURA:
Lakoff
, G. (1987), Women, Fire and Dangerous Things, What Categories Reveal about the Mind. Chicago and London: The University of Chicago Press

Langacker, R. W. (1987), Foundations of Cognitive Grammar: Theoretical Prerequisites, Volume I. Stanford University Press

Nastavi čitati

Pisanje znanstvenih tekstova 2

Naziv kolegija: Pisanje znanstvenih tekstova 2
Ljetni semestar
Nastavnici:
dr. sc. Alexander Douglas Hoyt, viši lektor ; dr. sc. Kristijan NIkolić, viši lektor; Tea Raše
Broj ECTES bodova: 5
Jezik: engleski
Semestar u kojem se kolegij sluša: II. (ljetni) semestar diplomskog studija
Uvjeti: položeni ispit iz kolegija Pisanje znanstvenih tekstova 1
Oblik nastave: kombinacija vježbi i seminara: 2 sata seminara + 2 sata vježbi na tjedan
Način vrednovanja: elementi za ocjenu bit će: aktivno sudjelovanje na kolegiju, pisani radovi, završni pisani rad, usmene prezentacije.
CILJ KOLEGIJA: Cilj je ovog kolegija studente upoznati s osnovnim pismenim oblicima komunikacije uvjetovane akademskim okvirima, odnosno s pisanjem akademskih članaka. Studenti će naučiti kritički i analitički čitati te sustavno pristupati pisanju znanstvenih tekstova iz područja lingvistike. Upoznat će se s osnovama akademskog govorništva, što će primijeniti u vlastitim usmenim izlaganjima.
SADRŽAJ KOLEGIJA: Studenti će samostalno pisati kraće znanstvene tekstove iz različitih polja lingvistike. Usmeno će ih prezentirati. Napisat će i duži znanstveni članak (15 stranica) koji treba biti predan prije kraja nastave, potkraj svibnja. Upute će dobiti od nastavnika. Završni članak usmeno će prezentirati.
NAČIN RADA: Kolegij je seminarskog tipa; nastava će se izvoditi interaktivno. Studenti će često raditi u manjim grupama i međusobno komentirati i analizirati radove i dobivati povratne informacije od svojih kolega. Nastavnik potiče raspravu i moderator je tih rasprava.  Očekuje se redovito polaženje, nastave i aktivno sudjelovanja studenata na nastavi. Studenti će  se redovito pripremati za nastavu, pisati zadane radove i pripremati usmene prezentacije. O radovima i prezentacijama diskutirat će se na satu.
OBAVEZNA LITERATURA:
– Wray, A. i Bloomer, A. (2006) Projects in Linguistics: A Practical Guide to Researching Language.
– Girbaldi, J. MLA Handbook for Writers of Research Papers, The Modern Language Association of America

 

 

Jezični seminar : sintaksa

Naziv kolegija: Jezični seminar : sintaksa
(diplomski studij)
Nositelj:
dr. sc. Irena Zovko Dinković, docent

Izvođač: dr. sc. Irena Zovko Dinković, docent
ECTS bodovi:   5
Jezik: engleski
Semestar: VIII. (ljetni)
Status: izborni
Oblik nastave: 2 sata seminara tjedno
Uvjeti:  –
Ispit:
Cilj: Cilj je seminara pružiti studentima detaljniji uvid u pitanje gramatičkih odnosa u rečenici te pobliže proučiti međusobnu povezanost sintakse i semantike. Studenti bi trebali steći višu razinu znanja o raznim sintaktičkim pojavnostima poput različitih sintaktičkih sustava i različitih svojstava koja pojedine sintaktičke funkcije iskazuju u određenim jezicima. Glavnina rada na seminaru temelji se na primjerima iz jezika manje poznatih našem kulturnom krugu (a koji se često nazivaju ‘egzotičnima’).

NASTAVNI PROGRAM:

Tjedan

Tema

1.

Introduction. Syntax as a unique feature of human language.

2.

Aspects of syntactic structure. Are form classes universal?

3.

Grammatical relations and semantic roles. Exercises.

4.

Different systems of grammatical relations: nominative-accusative languages.

5.

Ergative languages.

6.

Properties of grammatical relations: verb agreement. Exercises.

7.

Case marking and word order. Exercises.

8.

Student research projects – topic selection.

9

Subjects and constructions that target subjects.

10.

Imperative and reflexive constructions.

11.

Wh-question formation and cleft formation.

12.

Complex sentences. Relative clauses.

13.

Direct and indirect objects.

14.

Transitivity.

15.

Presentation of student research projects.

NAČIN RADA:
Svaki tjedan obrađuje se jedna cjelina, a iza nekih cjelina studenti rješavaju određen broj vježbi na satu. Pritom se od studenata očekuje opsežnije bavljenje jezičnom analizom te aktivno sudjelovanje na seminaru. Studentima se savjetuje da kod kuće pročitaju odabrane dijelove literature kako bi dodatno proširili svoje znanje.

STUDENTSKE OBAVEZE I PROVJERA ZNANJA:
Od studenata se očekuje redovito pohađanje nastave. Tijekom semestra studenti trebaju riješiti i predati tri složenija zadatka kako bi dobili potpis. Studenti se također dijele u manje grupe kako bi proveli istraživanje o nekoj od zadanih tema. U zadnjem tjednu nastave studenti na satu iznose rezultate svojeg istraživanja.

OBAVEZNA LITERATURA:
Van Valin, Robert D. Jr. (2001). An Introduction to Syntax, Cambridge: Cambridge University Press

DODATNA LITERATURA:
– Brown, K. & J. Miller (1991) Syntax: Linguistic Introduction to Sentence Structure, New York: Routledge
– Burling, Robbins (2005) The Talking Ape: How language evolved, Oxford: Oxford University Press (chapter on Syntax)
– Dixon, R. M. W. (1979) ‘Ergativity’, Language 55, vol. 1: 59 – 138
– Hopper, P. & S. Thompson (1980) ‘Transitivity in Grammar and Discourse’, Language 56: 251 – 299
– Palmer, F. R. (1994) Grammatical roles and relations, Cambridge: Cambridge University Press
– Van Valin, R. D. Jr. & R. LaPolla (1997) Syntax: Structure, meaning and function, Cambridge: Cambridge University Press

Nastavi čitati

Jezični seminar : semantika

Naziv kolegija: Jezični seminar : semantika
Broj ECTS bodova: 5
Nositelj kolegija:  prof. dr. Milena Žic Fuchs
Nastavnik: dr. sc. Mateusz Stanojević; Janja Čulig
Jezik:   engleski
Semestar u kojem se kolegij sluša:   II. semestar diplomskog studija
Uvjeti:
Oblik nastave: 2 sata seminara
CILJ KOLEGIJA: Cilj kolegija jest upoznati studente s različitim vrstama značenjske analize. Od studenata se očekuje da nauče formulirati vlastite semantičke opise na temelju zadanih teorijskih pristupa, te da razviju sposobnost kritičkoga odnosa prema pojedinim metodama semantičke analize.
SADRŽAJ KOLEGIJA: Naglasak kolegija jest na praktičnome radu, temeljenom na znanju iz semantike engleskoga jezika stečenom na prethodnim godinama studija. Razmatrat će se različiti tipovi analize značenja, temeljeni na strukturalističkim teorijama, ali i kognitivno-funkcionalnim pristupima. Kolegij će se baviti analizom značenjskih odnosa poput sinonimije i polisemije, pristupima semantičkoj analizi poput komponencijalne analize i teorije semantičkih polja, te problematikom rječničkih definicija. Osim značenja na razini pojedinačnih leksema, obrađivat će se i „semantika sintaktičkih konstrukcija“.
Program nastave po tjednima (syllabus)

Week

Topic

1.

Introduction: aspects of meaning analysis; aims, problems

2.

Research project – polysemy (introduction)

3.

Polysemy: analysis 1 (based on corpus examples)

4.

Polysemy: analysis 2 (based on corpus examples)

5.

Polysemy: discussion and summary
Research papers: selection of topics

6.

Research project – synonymy (introduction)

7.

Synonymy: analysis 1

8.

Synonymy: analysis 2 (based on corpus examples)

9.

Synonymy: discussion and summary
Research papers: progress reports

10.

Research project – metaphor and metonymy (introduction)

11.

Metaphor

12.

Metonymy

13.

Metaphor and metonymy: discussion and summary
Research papers due

14.

rezervirano za neku od tema

15.

Research papers: discussion

NAČIN RADA:
Studenti trebaju aktivno sudjelovati u nastavi. Rad tijekom semestra se sastoji od tri glavne teme koje će se obrađivati kroz značenjske analize stvarnih jezičnih materijala. Rad u jezičnom seminaru također obuhvaća izradu seminarskoga rada za koji studenti sami biraju teme u dogovoru s nastavnikom.

STUDENTSKE OBAVEZE I ELEMENTI VREDNOVANJA:
Osim pohađanja nastave i aktivnog sudjelovanja u nastavi, osnovni element vrednovanja je seminarski rad.

OBAVEZNA LITERATURA (odabrana poglavlja i stranice):
Odabrana poglavlja iz:
Cruse, D.A. 1986. Lexical Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.

DODATNA LITERATURA:
Cruse
, D.A. i W. Croft. (2004), Cognitive Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Dirven, R. i M. H. Verspoor. (2004), Cognitive Exploration of Language and Linguistics (Cognitive Linguistics in Practice) 2nd edition. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co.
Lehrer, A. (1974), Semantic Fields and Lexical Structure. Amsterdam/London: North-Holland Publishing Company.
Lyons, J. (1977), Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.
Nida, E. A. (1975), Componential Analysis of Meaning. The Hague: Mouton Publishers.