KONAČNA rang-lista upisa u smjerove diplomskog studija anglistike u ak. godini 2017./18. (ažurirano)

prilogu je konačna rang-lista s pravom upisa u smjerove diplomskog studija Odsjeka za anglistiku.

Na listi su kandidati koji su u stekli pravo upisa u ak. god. 2017./18. kao i smjerovi koje upisuju.

Za informacije o nastavku procedure upisa u diplomski studij na FFZG potrebno je pratiti službenu stranicu (http://upisi-diplomski.ffzg.hr/).

Čestitamo svim upisanim studentima!

______________________________________________________
3. listopada 2017.