Prijava na kolegij Sociolingvistika (zimski semestar) (Starčević)

Molim studente koji žele upisati kolegij Sociolingvistika da mi pošalju mail do ponedjeljka
9. listopada (astarcev@ffzg.hr).
Anđel Starčević