VAžno! Kulture SAD-a i Velike Britanije – dvorana 5. listopada, srijeda


Dragi studenti,

nastava počinje kako sam javio, 5. listopada, no predavanje koje se inače održava srijedom 11:45 do 12:30 u D VII, sljedeći tjedan, u srijedu 5. listopada, bit će održano u 11:15 u Dvorani VI.

Seminarske grupe imate će nastavu 5. i 6. listopada prema rasporedu.

Srdačan pozdrav,

Kristijan Nikolić