dr. sc. Sonja Bašić, prof. emerita

Biografija

Dr. sc. Sonja Bašić, professor emerita, školovala se na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, gdje je doktorirala tezom „Edgar Allan Poe u hrvatskoj i srpskoj književnosti“, da bi potom bila izabrana u zvanje docenta (1971), izvanrednog profesora (1978), redovitog profesora (1984) te redovitog profesora u trajnom zvanju (1996). 2003. dodijeljena joj je počasna titula professor emerita.

Suosnivačica je Katedre za amerikanistiku (1982) i Poslijediplomskih Američkih studija (1986), kojima je na čelu od 1992.  kao predstojnica Katedre i voditeljica studija koji su u jeku rata  morali biti premješteni iz Dubrovnika u Zagreb, gdje je 1997-2004.  zaživio obnovljeni Poslijediplomski studij.

Od 1992. do 1994. profesorica Bašić obnaša dužnost dekanice Filozofskoga fakulteta, prve žene u povijesti na toj funkciji. 1991. dobitnica je Povelje Filozofskoga fakulteta.

Tijekom karijere usavršavala se na brojnim ustanovama u inozemstvu, među njima na vodećim američkim sveučilištima: Columbia University i New York University (New York), Post-doctoral Fellow na Yale University (stipendija American Council of Learned Societies). Kao gost-profesor držala je jednosemestralni kolegij iz modernog američkog romana na New York University (1985), te u proljetnom semestru boravila kao gost profesor s dva kolegija na A&M University, Texas.

Sonja Bašić član je mnogih stručnih udruga u Hrvatskoj (Matica hrvatska, Hrvatsko društvo književnih prevodilaca i dr.) i inozemstvu (James Joyce Foundation, European Association for American Studies). Sudjelovala je u uredništvima niza časopisa (tajnica, zatim član uredništva Književne smotre od osnutka; članica uređivačkoga savjeta Journal of Modern Literature; članica uredništva SRAZ-a). Od 1966. do 1973. obnašala je dužnost tajnice Hrvatskoga centra PEN-a i kao takva bila potpisnicom Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika. Nakon sloma Hrvatskoga proljeća, i nemogućnosti da se olakša položaj zatvorenih pisaca, dala je 1973. ostavku na funkciju uz tadašnjeg predsjednika Hrvatskoga PEN-a Antuna Šoljana. Jedna je od dvanaest članova skupštine IUC-a u Dubrovniku koju su svojim potpisima omogućili obnavljanje te institucije u R Hrvatskoj.

Kao istaknuta književna prevoditeljica prisutna je osobito prijevodima dvadesetak kazališnih komada koji se izvode u kazalištima širom Hrvatske.

Kao predavač uvela je i prakticirala inovativni, interaktivni i seminarski oblik nastave, desetljećima prije zahtjeva bolonjske reforme te je svojim brojnim i raznovrsnim kolegijima iz engleske i američke književnosti 19. i posebice 20. stoljeća odgojila generacije hrvatskih anglista i amerikanista. Uspostavila je i uspješno održavala veze se kolegama u struci, napose veze sa srodnim amerikanističkim katedrama u svijetu. Osobito se ističe suradnja s katedrama ili institutima za američke studije u Grazu, Münchenu, Mainzu, Berlinu, Oslu, Bergenu, Parizu te nekoliko sveučilišta u SAD-u.

Znanstvena djelatnost profesorice Bašić vidljiva je ne samo u objavljenim radovima, brojnim gostovanjima i izlaganjima u zemlji i inozemstvu, nego ponajprije u istraživanjima vezanima uz dva projekta: „Modernističke subverzije: Joyce i Faulkner“ (1991-96); glavni je istraživač na projektu „Suodnosi hrvatske i anglofonih književnosti u 20. stoljeću“ (1997-2002).

 

Područja istraživanja

Znanstveni interes prof. Bašić usmjeren je na proučavanje američke književnosti kasnog 19. stoljeća i 20. stoljeća. Posebno valja izdvojiti njezino istraživanje djela Williama Faulknera. Izuzetno je vrijedan i njezin doprinos proučavanju Jamesa Joycea, kao i njezin pristup povijesno-teorijskim aspektima anglo-američkog modernizma i teoriji naracije.

Prediplomski kolegiji
Američke šezdesete: književnosti i kultura

Diplomski kolegiji
Angloamerički modernizam: proza i poezija

Izabrana bibliografija:

Knjige
Veliki anglo-američki pripovjedači našeg doba. Biblioteka književna smotra, ur. Irena Lukšić, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 2012.
– Subverzije modernizma: Joyce i Faulkner. Zagreb: Biblioteka L, Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1996.

Autor, urednik i priređivač
• “Osnovne odrednice u razvoju američkog pjesništva.”(Uvod)  i komentari uz 52 američka pjesnika. Zlatna knjiga američkog pjesništva. Ur. Antun Šoljan. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1980.
• “Život i djelo Williama Faulknera.” Izabrana djela Williama Faulknera. Ur. Šima Balen. Zagreb: Globus, 1977: 15-109. (Second edition 1988: 201-96)
• Urednik, predgovor, bilješke. Edgar Allan Poe: Djela. Vol. 1-3. Zagreb: Matica hrvatska, 1986.

Članci u zbornicima i časopisima
• “Henry James Between Old and New. An Interpretation of The Wings of the Dove.” SRAZ 41-42 (1976): 333-75.
• “From James’ Figures to Genette’s Figures. Point of View and Narratology.” Revue francaise d’etudes americaines 17 (1983): 201-15.
• “Faulkner’s Narrative Discourse. Mediation and Mimesis.” New Directions in Faulkner Studies. Ed. Doreen Fowler and Ann J. Abadie. Jackson: University of Mississippi, 1984. 302-22.
• “Transparent or Opaque? The Reader of Ulysses Between Involvement and Distanciation.” International Perspectives on James Joyce. Ed. Gottlieb Gaiser. Troy, NY: The Whitston Publishing Company, 1986. 106-32.
• “Faulkner’s Narrative: Between Involvement and Distancing.” Faulkner’s Discourse: An International Symposium. Ed. Lothar Honnighausen. Tubingen: M. Niemeyer Verlag, 1989. 141-48.
• “A Book of Many Uncertainties: Joyce’s Dubliners.” Style 25.3 (1991): 350-77.
• “Hemingway and Emotion.” Sentimentality in Modem Literature and Culture. Ed. Winfried Herget. Tubingen: Gunther Narr Verlag, 1991. 187-205.
• “Slobodni neupravni stil (s primjerima iz Joycea):” Umjetnost riječi 35.2 (1991): 107-34.
• “Parody and Metafiction: Ulysses and The Hamlet.” Faulkner, His Contemporaries, and His Posterity. Ed. Waldemar Zacharasiewicz. Tübingen: Francke Verlag, 1993. 41-56.
• “History as Vampire. James Joyce, William Faulkner and Miroslav Krleža.” Transatlantic Encounters. Studies in European-American Relations. Presented to Winfried Herget. Ed. Udo J. Hebel and Karl Ortseifen. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier, 1995. 245-56.
• “Poe in Croatia.” Poe Abroad: Influence. Reputation. Affinities. Ed. Lois Davis Vines. Iowa City: University of Iowa Press, 1999.
• “Faulkner’s Myriad.” Etudes faulkneriennes 2 (2000): 43-48.
• “The Reception of James Joyce in Croatia.” The Reception of James Joyce in Europe. Volume I: Germany, Northern and East Central Europe. Ed. Geert Lernout and Wim Van Mierlo. London, New York: Thoemmes Continuum, 2004. 178-86.
•  “Perfume of texts, subversive embraces. A personal retrospect involving ‘formalist’ readings of Ulysses.” SRAZ 50 (2005): 133-44. (Also published in Bloomsday 100, 19th International James Joyce Symposium. Ed. Niall O’Driscoll. Dublin, The Joyce Centre, 2005. CD-ROM.)

Opširnija bibliografija