dr. sc. Stela Letica Krevelj, poslijedoktorand

Biografija

2014. poslijedoktorand / znanstveni suradnik
2014. doktorat : Crosslinguistic interaction in acquiring English as L3: role of psychotypology and L2 status, Filozofski fakultet u Zagrebu
2006. znanstveni novak / asistent
2002-2007. nastavnik engleskog i talijanskog jezika
2002. diploma engleski i talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Područja istraživanja
Psiholingvistički aspekti višejezičnosti, Usvajanje drugoga i trećega jezika, jezična obrada kod višejezičnih govornika, poučavanje engleskoga kao stranoga jezika.

Diplomski kolegiji
Proces ovladavanja jezikom
Usvajanje drugoga jezika
Višejezičnost
Dvojezičnost
Practicum

Projekti
– ‘Usvajanje engleskoga jezika od rane dobi: analiza učenikova međujezika’ (130-1301001-0988) (voditeljica prof. dr. sc. J. Mihaljević Djigunović)
– međunarodni znanstveni projekt Europske komisije Early Language Learning in Europe (ELLiE) (2007.-2010.)
– Dominant Language Constellations (voditeljica L. Aronin)

Članstva
International Association of Multilingualism
Hrvatsko društvo anglističkih studija (HDAS) (tajnica)
Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku

Odabrana bibliografija
• Letica Krevelj, S. (u tisku). Multilinguals’ perceptions of crosslinguistic similarity and relative ease of learning genealogically unrelated languages. SRAZ, 61, 175-206.
• Letica Krevelj, S. (2016) Psychotypology and the Activation of Interlingual and Deceptive Cognates from Typologically Unrelated Languages in L3 English Production. U: I. Zovko Dinković & J. Mihaljević Djigunović (ur.). English Studies from Archives to Prospects: Volume 2 – Linguistics and Applied Linguistics, 254-269. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
• Letica Krevelj, S. i Medved Krajnović, M. (2015) Early EFL development from a dynamic systems perspective. U: J. Mihaljević Djigunović i M.Medved Krajnović (ur.) The new dynamics of primary English. Clevedon, UK: Multilingual Matters/Channel View Publications.

Opširnija bibliografija:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=291922