dr. sc. Stela Letica Krevelj, docent

Biografija

2019.
docent, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2015.
znanstveni suradnik
2014. poslijedoktorand / znanstveni suradnik
2014. doktorat : Crosslinguistic interaction in acquiring English as L3: role of psychotypology and L2 status, Filozofski fakultet u Zagrebu
2006. znanstveni novak / asistent
2002-2007. nastavnik engleskog i talijanskog jezika
2002. diploma engleski i talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Područja istraživanja
Psiholingvistički aspekti višejezičnosti, Usvajanje drugoga i trećega jezika, jezična obrada kod višejezičnih govornika, poučavanje engleskoga kao stranoga jezika.

Diplomski kolegiji
Proces ovladavanja jezikom
Usvajanje drugoga jezika
Istraživanje procesa usvajanja i poučavanja stranog jezika
Višejezičnost
Dvojezičnost

Projekti
– ‘Usvajanje engleskoga jezika od rane dobi: analiza učenikova međujezika’ (130-1301001-0988) (voditeljica prof. dr. sc. J. Mihaljević Djigunović)
– međunarodni znanstveni projekt Europske komisije Early Language Learning in Europe (ELLiE) (2007.-2010.)
– ‘Dominant Language Constellations’ (voditeljica: prof. dr. sc. L. Aronin, Oranim Academic College of Education, Haifa, Israel (2017. -)
– ‘Research ethics around the world: Views of research ethics in Croatia and USA’ (1208568-1)
(suvoditelj s dr. sc. S. Sterlingom, Indiana State University, SAD)

Članstva
Glavna urednica časopisa Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku (ISSN 0351-0840)
International Association of Multilingualism (članica Izvršnog odbora)
Hrvatsko društvo anglističkih studija (HDAS) (dopredsjednica)
Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku
Hrvatsko filološko društvo

Odabrana bibliografija

• Letica Krevelj, S. (2020). Studying crosslinguistic interaction in multilingual production through the Dominant Language Constellation. In J. Lo Bianco, & L. Aronin (Eds.), Dominant Language Constellations: A Perspective on Multilingualism (pp.211-229). Scham, Switzerland: Springer.

• Letica Krevelj, S. (2019). Strani jezik i višejezičnost: stvarnost, spoznaje i preporuke. U Y. Vrhovac I sur. (ur.) Izazovi učenja stranoga jezika u osnovnoj školi (pp. 26-34). Zagreb: Naklada Ljevak.

• Hendrih, M., & Letica Krevelj, S. (2019). Why do sparkles make a sound in English? The impact of media exposure on child L2 vocabulary acquisition. Jezikoslovlje, 20(3.), 447-473.

Opširnija bibliografija:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=291922