Ispitni rokovi: 2. godina

PREDDIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE
Raspored pismenih ispita u akad. god. 2016/2017.
____________________________________________________________________________

Bolonjski program : II. godina studija

Naziv kolegija

Zimski ispitni rok
(veljača 2017.)
datum/sat/prostorija

Ljetni ispitni rok
(lipanj 2017.)
datum/sat/prostorija

Jesenski ispitni rok
(kolovoz/rujan 2017.)
datum/sat/prostorija

Suvremeni engleski jezik III

7.2.

18.00

D VII

19.6.

16.00

D VII

5.9.

9.00

A 123

16.2.

14.00

D VII

29.6.

15.00

D VII

14.9.

9.00

A 123

                 

Analiza engleskih tekstova

     

19.6.

16.00

D VII

5.9.

9.00

A 123

     

29.6.

15.00

D VII

14.9.

9.00

A 123

                 

Sintaksa engleskog jezika II – rečenica

1.2.

14.00

D I

12.6.

10.00

A 123

6.9.

10.00

A 123

8.2.

14.00

D I

19.6.

10.00

D I

13.9.

10.00

A 123

15.2.

10.00

A 123

10.7.

10.00

D VI

20.9.

10.00

A 123


* Svi književni kolegiji ocjenjuju se metodom kontinuirane provjere znanja. Za studente koji su zadovoljili sve druge elemente kontinuirane provjere znanja (redovito pohađanje nastave, priprema za nastavu, sudjelovanje u nastavi, izvršavanje kraćih zadataka u kolegiju, obavezno pristupanje kolokvijima, pravovremena predaja seminarskog rada) ali nisu položili prvi ili drugi kolokvij, organizirani su dodatni ispitni termini. Vidi silabus odgovarajućeg kolegija za dodatno objašnjenje.
 Svi studenti koji se vode kroz ISVU sustav dužni su prijaviti ispite preko Studomata u zadanom roku. Nakon isteka roka prijave, ispit nije moguće naknadno prijaviti. Ovo pravilo se odnosi i na kolegije koji se izvode metodom kontinuirane provjere znanja. Vidi obavijest.

DODATNI ISPITNI ROKOVI IZ KNJIŽEVNIH KOLEGIJA 2016./2017.
________________________________________________________________________________________________________

Važno! Prijava ispita za jezične kolegije preddiplomskog studija odslušane do kraja ak.god. 2013./14.:
Mole se studenti koji su odslušali: CEL 3, Prijevodne vježbe, Kulture SAD-a i Velike Britanije ili Analizu engleskih tekstova zaključno s akad. god. 2013/14. da se jave u tajništvo Odsjeka za anglistiku prije polaganja navedenih ispita radi prijave na ispitne rok(ove).
Obavijest se odnosi na prijavu za sve rokove u akad. god. 2015/16.:  zimski, ljetni i jesenski.

_____________________________________________________________________________________________
♦ Izmjene u ispitnim rokovima bit će istaknute podebljanim (bold) slovima pa ih tako i potražite.