Anglistička zbirka

 KNJIŽNICA FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZAGREBU
ZBIRKA ZA ANGLISTIKU

Lokacija: 5. kat knjižnice Filozofskog fakulteta
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak, 8:00-20:00, subota 9:00-14:00
Online katalog: http://knjiznica.ffzg.unizg.hr/katalozi
Voditeljica: Mila Maršić , 5. kat, soba 5.8
Demonstratori:
Kontakt:
Adresa: Knjižnica Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta; Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
Telefon: (01) 4092 033; kućni 2033
e-mail: mmarsic@ffzg.hr
________________________________________________________________________________

Novije donacije knjiga Odsjeku za anglistiku:
Ex libris Rene Dirven – Popis u katalogu Knjižnice FFZG
Ex libris Vladimir Ivir – Popis u katalogu Knjižnice FFZG
Ex libris Ljiljana Ina Gjurgjan – Popis u katalogu Knjižnice FFZG

Ex libris Ivo Vidan – Popis u katalogu Knjižnice FFZG
Donacija gospođe Nade Yuill – Popis u katalogu Knjižnice FFZG
Dar – Veleposlanstvo Kanade u Zagrebu (2014.) – Popis u katalogu Knjižnice FFZG

POVEZNICE:

° Knjižnica Filozofskog fakulteta
fb

° Pohrana diplomskih radova u Repozitorij FF-a Odraz
° Obaveza korištenja programa PlagScan stupila je na snagu 29. travnja 2020.
  – Upute za korištenje PlagScana
° Bibliografija nastavnika Odsjeka za anglistiku u katalgu Knjižnice FF-a
° Osobne bibliografije nastavnika Filozofskog fakulteta u katalogu Knjižnice FF-a
° Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova (ZIR)
° ROAD (Directory of Open Acces Scholarly Resources)
° Purdue Online Writing Lab (OWL) (MLA guides)
° Chicago-Style Citation Quick Guide
° O plagiranju – upute za studente (preuzeto s web stranice Odsjeka za kroatistiku)
° Hrvatski jezični portal
° Hrvatska enciklopedija
° Proleksis enciklopedija

Iz povijesti knjižnice:
Knjižnica Odsjeka za anglistiku, koja je gotovo u cjelini dobivena na dar od tadašnjega Britanskog savjeta za kulturne veze u Zagrebu, osnovana je 1935. godine, neposredno poslije uvođenja lektorata za engleski jezik i književnost 1934. Nakon skromnoga početka od 119 knjiga njen se fond postupno povećavao na današnji opseg, ponajviše darovima Američkog centra i Britanskoga savjeta u Zagrebu. Najvažniji dar u početku knjižnice bila je svota od 2000 dolara dobivena 1954. od Rockfellerove fundacije, kojom je fond porastao na 3000 svezaka knjiga i časopisa. Posredstvom profesora Josipa Torbarine i Britanskoga savjeta knjižnica se obogatila za 1300 svezaka starih i rijetkih knjiga s područja engleskoga jezika i književnosti iz ostavštine oxfordskog profesora ekonomije G. D. H Colea. U novije vrijeme, na stvaranje knjižnog fonda najviše su utjecali darovi Američke ambasade u Zagrebu, ESSE-a (European Society for the Study of English), Sabre fundacije, Irskog veleposlanstva, Kandskog veleposlanstva, Australskog veleposlanstva, brojnih profesora gostujućih posredstvom Fulbright Foundation te mnogih individualnih darovatelja.