Književni: ispitni rokovi

Raspored pismenih ispita u akad. god. 2020/21.
I. I II. godina studija
Diplomski studij
Književno-kulturološki smjer
_________________________________________________________________________________________

Književni kolegiji diplomskog studija ocjenjuju se metodom kontinuirane provjere znanja. Za studente koji su zadovoljili sve druge elemente kontinuirane provjere znanja (redovito pohađanje nastave, priprema za nastavu, sudjelovanje u nastavi, izvršavanje kraćih zadataka u kolegiju, obavezno pristupanje kolokvijima, pravovremena predaja seminarskog rada) ali nisu položili prvi ili drugi kolokvij, organizirat će se jedan izvanredni ispitni termin. Vidi odgovarajuće kolegije za dodatno objašnjenje.

Svi studenti koji se vode kroz ISVU sustav dužni su prijaviti ispite preko Studomata u zadanom roku. Nakon isteka roka prijave, ispit nije moguće naknadno prijaviti. Ovo pravilo se odnosi i na kolegije koji se izvode metodom kontinuirane provjere znanja.
_____________________________________________________________________________________________

Dodatne ispitne rokove (2020/21) iz književnih predmeta pogledajte ovdje. ____________________________________________________________________________________

objavljeno 16.12.2020.