Prevoditeljski: raspored-ljetni semestar

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE: SMJER PREVODITELJSTVO
RASPORED PREDAVANJA
2. i 4. SEMESTAR 2020/21.
(verzija od 6.2.2021. – pratite promjene)
__________________________________________________________________________________________

2. semestar

EU i međunarodne organizacije (dr. sc. Nataša Pavlović)
Predavanje 
uto. 14:45 – 15:30, online

Vježbe
čet. 14.00 – 15.30, online

Institucionalni aspekti hrvatskog i anglofonih društava (dr. sc. Snježana Veselica Majhut)
uto. 11:00 – 12:30, online
uto. 14:00 – 14:45, online

Sociolingvistika (dr. sc. Anđel Starčević)
pet. 9:30 – 11:00, online
pet. 11:15 – 12:00, online

Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija 
(dr. sc. Nataša Pavlović i dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević)
(kolegij 4. semestra otvoren i jednopredmetnim studentima 2. semestra) 

uto. 11:45 – 13:15, online

Redaktura i procjena strojnih prijevoda (dr. sc. Nataša Pavlović)
čet. 12:30 – 14:00, online

Lokalizacija (dr. sc. Kristijan Nikolić)
(Kolegij je otvoren i za studente 2. i 4. semestra)
sri. 8:00 – 10:15, online