Prevoditeljski: raspored-ljetni semestar

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE: SMJER PREVODITELJSTVO
RASPORED PREDAVANJA
2. i 4. SEMESTAR 2021/22.
(verzija od 27.2.2022. – pratite promjene)
__________________________________________________________________________________________

2. semestar

EU i međunarodne organizacije (dr. sc. Nataša Pavlović)
Predavanje 
čet. 12:30 – 13:15, A 104
Vježbe
čet. 13:15 – 14:45, A 104

Institucionalni aspekti hrvatskog i anglofonih društava (dr. sc. Snježana Veselica Majhut)
uto. 11:00 – 12:30, A 104
uto. 12:45 – 13:30, A 103

Sociolingvistika (dr. sc. Anđel Starčević)
čet. 8:00 – 9:30, D5
čet. 9:45 – 10:30, D5

Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija 
(dr. sc. Nataša Pavlović i dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević)
(kolegij 4. semestra otvoren i jednopredmetnim studentima 2. semestra) 

uto. 11:45 – 13:15, A 216

Redaktura i procjena strojnih prijevoda (dr. sc. Nataša Pavlović)
uto. 9:30 – 11:00, A 104

Lokalizacija (dr. sc. Kristijan Nikolić)
sri. 08:45 – 11:00, A 104