Prevoditeljski: raspored-ljetni semestar

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE: SMJER PREVODITELJSTVO
RASPORED PREDAVANJA
2. i 4. SEMESTAR 2019/20.
(verzija od 10.2.2020. – pratite promjene)
__________________________________________________________________________________________

2. semestar

EU i međunarodne organizacije (dr. sc. Nataša Pavlović)
Predavanje 
uto. 14:45 – 15:30, A 105

Vježbe
čet. 14.00 – 15.30, A 104

Institucionalni aspekti hrvatskog i anglofonih društava (dr. sc. Snježana Veselica Majhut)
uto. 11:00 – 12:30, A 104
uto. 14:00 – 14:45, A 123

Sociolingvistika (dr. sc. Anđel Starčević)
sri. 14:00 – 15:30, A 123
sri. 16:15 – 17:00, A 123

Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija (dr. sc. Nataša Pavlović
i dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević)
(kolegij 4. semestra otvoren i jednopredmetnim studentima 2. semestra) 

uto. 11:45 – 13:15, A 216

Redaktura i procjena strojnih prijevoda (dr. sc. Nataša Pavlović)
čet. 12:30 – 14:00, A 104

Lokalizacija (dr. sc. Kristijan Nikolić)
sri. 8:00 – 10:15, A 104