Prevoditeljski: raspored – zimski semestar

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE: SMJER PREVODITELJSTVO
RASPORED PREDAVANJA
1. i 3. SEMESTAR 2019/20.
(verzija od 13.9.2019. – pratite promjene)
__________________________________________________________________________________________

1. SEMESTAR
Idiomatika i stilistika hrvatskoga jezika
predavanje (dr. sc. Anita Peti-Stantić)
čet. 8:45 – 10:15, A123

seminar (dr. sc. Ivana Bašić)
pet. 13:15-14:45, A-123

Teorija prevođenja
(dr.sc. Nataša Pavlović)
uto. 14:45 – 16:15, A-105
čet. 12:30 – 14:00, A-105

Prevođenje znanstvenih tekstova
(dr. sc. Nataša Pavlović i dr. sc. Ivana Bašić)
(u obje grupe nastavu drže i Pavlović i Bašić)
Grupa A:
uto. 10:15 – 11:45, A-314
čet. 15:30 – 17:00, A-104

Grupa B:
uto. 13:15 – 14:45, A-216
čet. 14:00 – 15:30, A-104

3. SEMESTAR
Kognitivna lingvistika i prevođenje
(dr.sc. Mateusz-Milan Stanojević)
pon. 15:30 – 16:15, A-105
čet. 16:15 – 17:45, A-105

Pragmalingvistika
(dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević i dr. sc. Marina Grubišić)
uto. 13:15 – 14:45, D2
čet. 11:45 – 12:30, D5

Područja prevoditeljske djelatnosti

Grupa 1 (dr. sc. Kristijan Nikolić)
uto. 14:45 – 16:15, A 314
sri. 11:00 – 12:30, A 104

Grupa 2 (Vinko Zgaga)
pon. 15.30 – 17.00, A-104
sri. 16:15 – 17:45, A-123

Grupa 3 (Vinko Zgaga)
pon. 17.00 – 18.30, A-104
sri. 17:45 – 19:15, A-123