Prevoditeljski: raspored – zimski semestar

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE: SMJER PREVODITELJSTVO
RASPORED PREDAVANJA
1. i 3. SEMESTAR 2018/19.
(verzija od 14.9.2018. – pratite promjene)
__________________________________________________________________________________________

1. SEMESTAR
Idiomatika i stilistika hrvatskoga jezika
predavanje (dr. sc. Anita Peti-Stantić)
uto. 8:00 – 9:30, D2

seminar (dr. sc. Ivana Bašić)
pet. 13:15-14:45, A-123

Teorija prevođenja
(dr.sc. Nataša Pavlović)
uto. 14:45 – 16:15, A-105
čet. 12:30 – 14:00, A-123

Prevođenje znanstvenih tekstova
(dr. sc. Snježana Veselica Majhut i dr. sc. Nataša Pavlović)
(u obje grupe nastavu drže i Majhut i Pavlović)
Grupa A:
uto. 10:15 – 11:45, A-314
čet. 15:30 – 17:00, A-104

Grupa B:
uto. 13:15 – 14:45, A-216
čet. 14:00 – 15:30, A-104

3. SEMESTAR

Prevođenje i interkulturna komunikacija (izborni)
(dr. sc. Snježana Veselica Majhut)

čet. 12:30 – 14:45, A 314

Kognitivna lingvistika i prevođenje
(dr.sc. Mateusz-Milan Stanojević)
pon. 15:30 – 16:15, A-105
čet. 16:15 – 17:45, A-105

Pragmalingvistika
(dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević i dr. sc. Marina Grubišić)
uto. 13:15 – 14:45, D2
čet. 11:45 – 12:30, D5

Područja prevoditeljske djelatnosti
Grupa 1 (Vinko Zgaga)
pon. 15.30 – 17.00, A-104
sri. 16:15 – 17:45, A-123

Grupa 2 (Vinko Zgaga)
pon. 17.00 – 18.30, A-104
sri. 17:45 – 19:15, A-123