Nastavnički: raspored-ljetni semestar

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE: NASTAVNIČKI SMJER
RASPORED PREDAVANJA
2. i 4. SEMESTAR 2021/22.
(verzija od 19.2.2022. – pratite promjene)
__________________________________________________________________________________________

DVOPREDMETNI STUDIJ

2. SEMESTAR
Poučavanje engleskog kao stranog jezika (dr. sc. Renata Geld, Jasenka Čengić)
Predavanje
pon. 11:45 – 13:15, A 105

Seminar

pon. 14:00 – 15:30, A 123

Vježbe

čet. 14:00 – 15:30, A 123

Istraživanje procesa usvajanja i poucavanja drugoga jezika
(dr. sc. Stela Letica Krevelj)
pon. 9:30 – 11:00, A 216
čet. 9:30 – 11:00, A 314

4. SEMESTAR

Praksa 2 (dr. sc. Renata Geld, Jasenka Čengić)
Seminar
sri. 09:30 – 11:00, A-123

Vježbe
sri. 11:00 – 11:45, A-123

Istraživanje procesa usvajanja i poučavanja drugoga jezika (dr. sc. Stela Letica Krevelj)
pon. 9:30 – 11:00, A 216
čet. 9:30 – 11:00, A 314