Nastavnički: raspored-ljetni semestar

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE: NASTAVNIČKI SMJER
RASPORED PREDAVANJA
2. i 4. SEMESTAR 2020/21.
(verzija od 6.2.2021. – pratite promjene)
__________________________________________________________________________________________

DVOPREDMETNI STUDIJ

2. SEMESTAR
Poučavanje engleskog kao stranog jezika (Jasenka Čengić)
Predavanje
pon. 11:45 – 13:15, online
Seminar
sri. 08:00 – 09:30, online
Vježbe
čet. 11:45 – 13:15, online

Istraživanje procesa usvajanja i poučavanja engleskog jezika
(dr. sc. Stela Letica Krevelj)
uto. 9:30 – 11:00, online
uto. 11:00 – 12.30, online

4. SEMESTAR
Praksa 2 (dr. sc. Renata Geld, Jasenka Čengić)
Seminar
sri. 12.30 – 14.00, online
Vježbe
čet. 09.30 – 10.15, online

Istraživanje procesa usvajanja i poučavanja drugoga jezika (dr. sc. Stela Letica Krevelj)
uto. 9:30 – 11:00, online
uto. 11:00 – 12.30, online