Nastavnički: raspored-ljetni semestar

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE: NASTAVNIČKI SMJER
RASPORED PREDAVANJA
2. i 4. SEMESTAR 2018/19.
(verzija od 5.2.2019. – pratite promjene)
__________________________________________________________________________________________

DVOPREDMETNI STUDIJ

2. SEMESTAR
Poučavanje engleskog kao stranog jezika (Jasenka Čengić)
Predavanje
pon. 11:45 – 13:15, A 105

Seminar

pon. 13:15-14:45, A 105

Vježbe

sri. 8:00-9:30, A 123

4. SEMESTAR
Praksa 2
(dr. sc. Renata Geld)
Seminar
sri. 12.30 – 14.00, A-123

Vježbe
čet. 09.30 – 10.15, A-123