Nastavnički: raspored-ljetni semestar

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE: NASTAVNIČKI SMJER
RASPORED PREDAVANJA
2. i 4. SEMESTAR 2019/20.
(verzija od 10.2.2020. – pratite promjene)
__________________________________________________________________________________________

DVOPREDMETNI STUDIJ

2. SEMESTAR
Poučavanje engleskog kao stranog jezika (Jasenka Čengić)
Predavanje
pon. 11:45 – 13:15, A 105

Seminar
 

uto. 11:45 – 13:15, A 123

Vježbe
 

sri. 08:00 – 09:30, A 105

4. SEMESTAR
Praksa 2 (dr. sc. Renata Geld, Jasenka Čengić)

Seminar
sri. 12.30 – 14.00, A-123

Vježbe
čet. 09.30 – 10.15, A-123